11823.htm

CÍMSZÓ: Grünberger

SZEMÉLYNÉV: Grünberger Lipót

SZÓCIKK: Grünberger Lipót, gyógypedagógus, szül. Vágújhelyen 1840., megh. 1910 okt. 10. Az Izraelita Siketnémák Országos Intézetének első igazgatója. Iskoláit szülőhelyén és Bécsben végezte el. A siketnémák oktatását Németországban tanulmányozta, majd Bécsben az Allgemeiner Isr. Landes Taubstummen Institutban nyert alkalmazást, honnan 1876. az akkor megnyílt Izraelita Siketnémák Országos Intézetében igazgatói állast nyert. Intézeténél élete végéig működött.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1823. címszó a lexikon => 325. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11823.htm

CÍMSZÓ: Grünberger

SZEMÉLYNÉV: Grünberger Lipót

SZÓCIKK: Grünberger Lipót, gyógypedagógus, szül. Vágújhelyen 1840., megh. 1910 okt. 10. Az Izraelita Siketnémák Országos Intézetének első igazgatója. Iskoláit szülőhelyén és Bécsben végezte el. A siketnémák oktatását Németországban tanulmányozta, majd Bécsben az Allgemeiner Isr. Landes Taubstummen Institutban nyert alkalmazást, honnan 1876. az akkor megnyílt Izraelita Siketnémák Országos Intézetében igazgatói állast nyert. Intézeténél élete végéig működött.

11823.ht

CÍMSZÓ Grünberge

SZEMÉLYNÉV Grünberge Lipó

SZÓCIKK Grünberge Lipót gyógypedagógus szül Vágújhelye 1840. megh 191 okt 10 A Izraelit Siketnémá Országo Intézeténe els igazgatója Iskolái szülőhelyé é Bécsbe végezt el siketnémá oktatásá Németországba tanulmányozta maj Bécsbe a Allgemeine Isr Lande Taubstumme Institutba nyer alkalmazást honna 1876 a akko megnyíl Izraelit Siketnémá Országo Intézetébe igazgató állas nyert Intézeténé élet végéi működött

11823.h

CÍMSZ Grünberg

SZEMÉLYNÉ Grünberg Lip

SZÓCIK Grünberg Lipó gyógypedagógu szü Vágújhely 1840 meg 19 ok 1 Izraeli Siketném Ország Intézetén el igazgatój Iskolá szülőhely Bécsb végez e siketném oktatás Németországb tanulmányozt ma Bécsb Allgemein Is Land Taubstumm Institutb nye alkalmazás honn 187 akk megnyí Izraeli Siketném Ország Intézetéb igazgat álla nyer Intézetén éle végé működöt

11823.

CÍMS Grünber

SZEMÉLYN Grünber Li

SZÓCI Grünber Lip gyógypedagóg sz Vágújhel 184 me 1 o Izrael Siketné Orszá Intézeté e igazgató Iskol szülőhel Bécs vége siketné oktatá Németország tanulmányoz m Bécs Allgemei I Lan Taubstum Institut ny alkalmazá hon 18 ak megny Izrael Siketné Orszá Intézeté igazga áll nye Intézeté él vég működö

11823

CÍM Grünbe

SZEMÉLY Grünbe L

SZÓC Grünbe Li gyógypedagó s Vágújhe 18 m Izrae Siketn Orsz Intézet igazgat Isko szülőhe Béc vég siketn oktat Németorszá tanulmányo Béc Allgeme La Taubstu Institu n alkalmaz ho 1 a megn Izrae Siketn Orsz Intézet igazg ál ny Intézet é vé működ

1182

CÍ Grünb

SZEMÉL Grünb

SZÓ Grünb L gyógypedag Vágújh 1 Izra Siket Ors Intéze igazga Isk szülőh Bé vé siket okta Németorsz tanulmány Bé Allgem L Taubst Instit alkalma h meg Izra Siket Ors Intéze igaz á n Intéze v műkö