11825.htm

CÍMSZÓ: Grünfeld

SZEMÉLYNÉV: Grünfeld Vilmos

SZÓCIKK: 2.  G. Vilmos, hegedűművész, szül. Budapesten 1855 dec. 16., megh. u. o. 1921 nov. 26. 1869-ben a Nemzeti Színház zenekarában hegedült. Előbb a Hubay-Popper vonósnégyes társaság tagja lett, majd 1890. önálló vonósnégyes társaságot szervezett. 1893-ban a Zeneakadémiára nevezték ki hegedűtanárnak. Érdemei elismeréséül a királytól a Ferenc József-rend kitüntetésében részesült. 1919-ben nyugdíjazták. Elismert pedagógus volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1825. címszó a lexikon => 325. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11825.htm

CÍMSZÓ: Grünfeld

SZEMÉLYNÉV: Grünfeld Vilmos

SZÓCIKK: 2. G. Vilmos, hegedűművész, szül. Budapesten 1855 dec. 16., megh. u. o. 1921 nov. 26. 1869-ben a Nemzeti Színház zenekarában hegedült. Előbb a Hubay-Popper vonósnégyes társaság tagja lett, majd 1890. önálló vonósnégyes társaságot szervezett. 1893-ban a Zeneakadémiára nevezték ki hegedűtanárnak. Érdemei elismeréséül a királytól a Ferenc József-rend kitüntetésében részesült. 1919-ben nyugdíjazták. Elismert pedagógus volt.

11825.ht

CÍMSZÓ Grünfel

SZEMÉLYNÉV Grünfel Vilmo

SZÓCIKK 2 G Vilmos hegedűművész szül Budapeste 185 dec 16. megh u o 192 nov 26 1869-be Nemzet Színhá zenekarába hegedült Előb Hubay-Poppe vonósnégye társasá tagj lett maj 1890 önáll vonósnégye társaságo szervezett 1893-ba Zeneakadémiár nevezté k hegedűtanárnak Érdeme elismeréséü királytó Feren József-ren kitüntetésébe részesült 1919-be nyugdíjazták Elismer pedagógu volt

11825.h

CÍMSZ Grünfe

SZEMÉLYNÉ Grünfe Vilm

SZÓCIK Vilmo hegedűművés szü Budapest 18 de 16 meg 19 no 2 1869-b Nemze Szính zenekaráb hegedül Elő Hubay-Popp vonósnégy társas tag let ma 189 önál vonósnégy társaság szervezet 1893-b Zeneakadémiá nevezt hegedűtanárna Érdem elismerésé királyt Fere József-re kitüntetéséb részesül 1919-b nyugdíjaztá Elisme pedagóg vol

11825.

CÍMS Grünf

SZEMÉLYN Grünf Vil

SZÓCI Vilm hegedűművé sz Budapes 1 d 1 me 1 n 1869- Nemz Szín zenekará hegedü El Hubay-Pop vonósnég társa ta le m 18 öná vonósnég társasá szerveze 1893- Zeneakadémi nevez hegedűtanárn Érde elismerés király Fer József-r kitüntetésé részesü 1919- nyugdíjazt Elism pedagó vo

11825

CÍM Grün

SZEMÉLY Grün Vi

SZÓC Vil hegedűműv s Budape m 1869 Nem Szí zenekar heged E Hubay-Po vonósné társ t l 1 ön vonósné társas szervez 1893 Zeneakadém neve hegedűtanár Érd elismeré királ Fe József- kitüntetés részes 1919 nyugdíjaz Elis pedag v

1182

CÍ Grü

SZEMÉL Grü V

SZÓ Vi hegedűmű Budap 186 Ne Sz zeneka hege Hubay-P vonósn tár ö vonósn társa szerve 189 Zeneakadé nev hegedűtaná Ér elismer kirá F József kitünteté része 191 nyugdíja Eli peda