11829.htm

CÍMSZÓ: Guth

SZEMÉLYNÉV: Guth Benjamin

SZÓCIKK: Guth Benjámin B, New-yorki rabbi, szül. Szatmáron 1853. Tanulmányait Pozsonyban a Kszav Szófer és Sevet Szófer alatt végezte. 1901. a New-yorki nagy Chászám-Szófer hitközség választotta meg rabbijává. A Váád horabbónimnak, a New-yorki orthodox rabbik szerve a magyar filmgyártás érdekében. 1915-ben az Országos Magyar Mozgóképipari Egyesületnek alelnökévé választották meg, 1922 óta főtitkára.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1829. címszó a lexikon => 326. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11829.htm

CÍMSZÓ: Guth

SZEMÉLYNÉV: Guth Benjamin

SZÓCIKK: Guth Benjámin B, New-yorki rabbi, szül. Szatmáron 1853. Tanulmányait Pozsonyban a Kszav Szófer és Sevet Szófer alatt végezte. 1901. a New-yorki nagy Chászám-Szófer hitközség választotta meg rabbijává. A Váád horabbónimnak, a New-yorki orthodox rabbik szerve a magyar filmgyártás érdekében. 1915-ben az Országos Magyar Mozgóképipari Egyesületnek alelnökévé választották meg, 1922 óta főtitkára.

11829.ht

CÍMSZÓ Gut

SZEMÉLYNÉV Gut Benjami

SZÓCIKK Gut Benjámi B New-york rabbi szül Szatmáro 1853 Tanulmányai Pozsonyba Ksza Szófe é Seve Szófe alat végezte 1901 New-york nag Chászám-Szófe hitközsé választott me rabbijává Váá horabbónimnak New-york orthodo rabbi szerv magya filmgyártá érdekében 1915-be a Országo Magya Mozgóképipar Egyesületne alelnökév választottá meg 192 ót főtitkára

11829.h

CÍMSZ Gu

SZEMÉLYNÉ Gu Benjam

SZÓCIK Gu Benjám New-yor rabb szü Szatmár 185 Tanulmánya Pozsonyb Ksz Szóf Sev Szóf ala végezt 190 New-yor na Chászám-Szóf hitközs választot m rabbijáv Vá horabbónimna New-yor orthod rabb szer magy filmgyárt érdekébe 1915-b Ország Magy Mozgóképipa Egyesületn alelnöké választott me 19 ó főtitkár

11829.

CÍMS G

SZEMÉLYN G Benja

SZÓCI G Benjá New-yo rab sz Szatmá 18 Tanulmány Pozsony Ks Szó Se Szó al végez 19 New-yo n Chászám-Szó hitköz választo rabbijá V horabbónimn New-yo ortho rab sze mag filmgyár érdekéb 1915- Orszá Mag Mozgóképip Egyesület alelnök választot m 1 főtitká

11829

CÍM

SZEMÉLY Benj

SZÓC Benj New-y ra s Szatm 1 Tanulmán Pozson K Sz S Sz a vége 1 New-y Chászám-Sz hitkö választ rabbij horabbónim New-y orth ra sz ma filmgyá érdeké 1915 Orsz Ma Mozgóképi Egyesüle alelnö választo főtitk

1182SZEMÉL Ben

SZÓ Ben New- r Szat Tanulmá Pozso S S vég New- Chászám-S hitk válasz rabbi horabbóni New- ort r s m filmgy érdek 191 Ors M Mozgókép Egyesül aleln választ főtit