11830.htm

CÍMSZÓ: Grünhut

SZEMÉLYNÉV: Grünhot Géza

SZÓCIKK: 3.  G. Géza, közgazdász, szül. Toponáron (Somogy vm.) 1861. Kereskedelmi pályára lépett és hasznos munkásságot fejtett ki a közéletben. Lúgoson él, ahol sokat tett az ipar és kereskedelem felvirágoztatásáért. A Lugosi Műmalomés Kereskedelmi rt. igazgatója. Választott tagja a lugosi városi tanácsnak és a hitéletben is tevékenykedik. Érdemeiért az első osztályú, román ipari és kereskedelmi érdemrendet kapta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1830. címszó a lexikon => 326. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11830.htm

CÍMSZÓ: Grünhut

SZEMÉLYNÉV: Grünhot Géza

SZÓCIKK: 3. G. Géza, közgazdász, szül. Toponáron Somogy vm. 1861. Kereskedelmi pályára lépett és hasznos munkásságot fejtett ki a közéletben. Lúgoson él, ahol sokat tett az ipar és kereskedelem felvirágoztatásáért. A Lugosi Műmalomés Kereskedelmi rt. igazgatója. Választott tagja a lugosi városi tanácsnak és a hitéletben is tevékenykedik. Érdemeiért az első osztályú, román ipari és kereskedelmi érdemrendet kapta.

11830.ht

CÍMSZÓ Grünhu

SZEMÉLYNÉV Grünho Géz

SZÓCIKK 3 G Géza közgazdász szül Toponáro Somog vm 1861 Kereskedelm pályár lépet é haszno munkásságo fejtet k közéletben Lúgoso él aho soka tet a ipa é kereskedele felvirágoztatásáért Lugos Műmalomé Kereskedelm rt igazgatója Választot tagj lugos város tanácsna é hitéletbe i tevékenykedik Érdemeiér a els osztályú romá ipar é kereskedelm érdemrende kapta

11830.h

CÍMSZ Grünh

SZEMÉLYNÉ Grünh Gé

SZÓCIK Géz közgazdás szü Toponár Somo v 186 Kereskedel pályá lépe haszn munkásság fejte közéletbe Lúgos é ah sok te ip kereskedel felvirágoztatásáér Lugo Műmalom Kereskedel r igazgatój Választo tag lugo váro tanácsn hitéletb tevékenykedi Érdemeié el osztály rom ipa kereskedel érdemrend kapt

11830.

CÍMS Grün

SZEMÉLYN Grün G

SZÓCI Gé közgazdá sz Toponá Som 18 Kereskede pály lép hasz munkássá fejt közéletb Lúgo a so t i kereskede felvirágoztatásáé Lug Műmalo Kereskede igazgató Választ ta lug vár tanács hitélet tevékenyked Érdemei e osztál ro ip kereskede érdemren kap

11830

CÍM Grü

SZEMÉLY Grü

SZÓC G közgazd s Topon So 1 Keresked pál lé has munkáss fej közélet Lúg s keresked felvirágoztatásá Lu Műmal Keresked igazgat Válasz t lu vá tanác hitéle tevékenyke Érdeme osztá r i keresked érdemre ka

1183

CÍ Gr

SZEMÉL Gr

SZÓ közgaz Topo S Kereske pá l ha munkás fe közéle Lú kereske felvirágoztatás L Műma Kereske igazga Válas l v taná hitél tevékenyk Érdem oszt kereske érdemr k