11831.htm

CÍMSZÓ: Grünhut

SZEMÉLYNÉV: Grünhut Károly

SZÓCIKK: "4. G. Karl, osztrák jogtudós és egyetemi tanár, szül. Búrszentgyörgyön 1844 aug. 3. Már 1872. magántanár, 1874. pedig nyilvános rendes egyetemi tanára lett a kereskedelmi és váltójognak, 1897. pedig az osztrák Urak Háza tagja lett, miután már előzőleg udvari tanácsos volt. 1873 óta szerkesztője volt a Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart c. kitűnő folyóiratnak. Nagyobb művei: Die Lehre von der Wechselbegebung nach Verfall (1871); Das Enteignungsrecht (1873); Das Recht des Kommissionshandels (1879); Wechselrecht (2 köt. 1897); Lehrbuchdes Wechselrechts (1900); Grundris des Wechselrechts (1903)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1831. címszó a lexikon => 326. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11831.htm

CÍMSZÓ: Grünhut

SZEMÉLYNÉV: Grünhut Károly

SZÓCIKK: 4. G. Karl, osztrák jogtudós és egyetemi tanár, szül. Búrszentgyörgyön 1844 aug. 3. Már 1872. magántanár, 1874. pedig nyilvános rendes egyetemi tanára lett a kereskedelmi és váltójognak, 1897. pedig az osztrák Urak Háza tagja lett, miután már előzőleg udvari tanácsos volt. 1873 óta szerkesztője volt a Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart c. kitűnő folyóiratnak. Nagyobb művei: Die Lehre von der Wechselbegebung nach Verfall 1871 ; Das Enteignungsrecht 1873 ; Das Recht des Kommissionshandels 1879 ; Wechselrecht 2 köt. 1897 ; Lehrbuchdes Wechselrechts 1900 ; Grundris des Wechselrechts 1903 .

11831.ht

CÍMSZÓ Grünhu

SZEMÉLYNÉV Grünhu Károl

SZÓCIKK 4 G Karl osztrá jogtudó é egyetem tanár szül Búrszentgyörgyö 184 aug 3 Má 1872 magántanár 1874 pedi nyilváno rende egyetem tanár let kereskedelm é váltójognak 1897 pedi a osztrá Ura Ház tagj lett miutá má előzőle udvar tanácso volt 187 ót szerkesztőj vol Zeitschrif fü da Privat un öffentlich Rech de Gegenwar c kitűn folyóiratnak Nagyob művei Di Lehr vo de Wechselbegebun nac Verfal 187 Da Enteignungsrech 187 Da Rech de Kommissionshandel 187 Wechselrech köt 189 Lehrbuchde Wechselrecht 190 Grundri de Wechselrecht 190

11831.h

CÍMSZ Grünh

SZEMÉLYNÉ Grünh Káro

SZÓCIK Kar osztr jogtud egyete taná szü Búrszentgyörgy 18 au M 187 magántaná 187 ped nyilván rend egyete taná le kereskedel váltójogna 189 ped osztr Ur Há tag let miut m előzől udva tanács vol 18 ó szerkesztő vo Zeitschri f d Priva u öffentlic Rec d Gegenwa kitű folyóiratna Nagyo műve D Leh v d Wechselbegebu na Verfa 18 D Enteignungsrec 18 D Rec d Kommissionshande 18 Wechselrec kö 18 Lehrbuchd Wechselrech 19 Grundr d Wechselrech 19

11831.

CÍMS Grün

SZEMÉLYN Grün Kár

SZÓCI Ka oszt jogtu egyet tan sz Búrszentgyörg 1 a 18 magántan 18 pe nyilvá ren egyet tan l kereskede váltójogn 18 pe oszt U H ta le miu előző udv tanác vo 1 szerkeszt v Zeitschr Priv öffentli Re Gegenw kit folyóiratn Nagy műv Le Wechselbegeb n Verf 1 Enteignungsre 1 Re Kommissionshand 1 Wechselre k 1 Lehrbuch Wechselrec 1 Grund Wechselrec 1

11831

CÍM Grü

SZEMÉLY Grü Ká

SZÓC K osz jogt egye ta s Búrszentgyör 1 magánta 1 p nyilv re egye ta keresked váltójog 1 p osz t l mi előz ud taná v szerkesz Zeitsch Pri öffentl R Gegen ki folyóirat Nag mű L Wechselbege Ver Enteignungsr R Kommissionshan Wechselr Lehrbuc Wechselre Grun Wechselre

1183

CÍ Gr

SZEMÉL Gr K

SZÓ os jog egy t Búrszentgyö magánt nyil r egy t kereske váltójo os m elő u tan szerkes Zeitsc Pr öffent Gege k folyóira Na m Wechselbeg Ve Enteignungs Kommissionsha Wechsel Lehrbu Wechselr Gru Wechselr