11833.htm

CÍMSZÓ: Grünwald

SZEMÉLYNÉV: Grünwald Eliezer

SZÓCIKK: Grünwald, 1. Eliezer Dávid, rabbi, szül. Csornán 1868., megh. Szatmáron 1928 máj. 20. 1897-ben dunaszerdahelyi dajan lett, innen a németkeresztúri hitközség élére került. 1912-ben a felsővisói hitközség rabbija lett és végül 1921. a szatmári ort. rabbiszéket foglalta el. Minden működési helyén híres jesivát vezetett és minden energiáját iskolájának a fejlesztésére fordította. Szatmáron kb. 400 hallgatója volt. Responsumokat és homiletikus magyarázatokat tartalmazó Keren Ledovid c. műve csak halála után jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1833. címszó a lexikon => 326. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11833.htm

CÍMSZÓ: Grünwald

SZEMÉLYNÉV: Grünwald Eliezer

SZÓCIKK: Grünwald, 1. Eliezer Dávid, rabbi, szül. Csornán 1868., megh. Szatmáron 1928 máj. 20. 1897-ben dunaszerdahelyi dajan lett, innen a németkeresztúri hitközség élére került. 1912-ben a felsővisói hitközség rabbija lett és végül 1921. a szatmári ort. rabbiszéket foglalta el. Minden működési helyén híres jesivát vezetett és minden energiáját iskolájának a fejlesztésére fordította. Szatmáron kb. 400 hallgatója volt. Responsumokat és homiletikus magyarázatokat tartalmazó Keren Ledovid c. műve csak halála után jelent meg.

11833.ht

CÍMSZÓ Grünwal

SZEMÉLYNÉV Grünwal Elieze

SZÓCIKK Grünwald 1 Elieze Dávid rabbi szül Csorná 1868. megh Szatmáro 192 máj 20 1897-be dunaszerdahely daja lett inne németkeresztúr hitközsé élér került 1912-be felsővisó hitközsé rabbij let é végü 1921 szatmár ort rabbiszéke foglalt el Minde működés helyé híre jesivá vezetet é minde energiájá iskolájána fejlesztésér fordította Szatmáro kb 40 hallgatój volt Responsumoka é homiletiku magyarázatoka tartalmaz Kere Ledovi c műv csa halál utá jelen meg

11833.h

CÍMSZ Grünwa

SZEMÉLYNÉ Grünwa Eliez

SZÓCIK Grünwal Eliez Dávi rabb szü Csorn 1868 meg Szatmár 19 má 2 1897-b dunaszerdahel daj let inn németkeresztú hitközs élé kerül 1912-b felsővis hitközs rabbi le vég 192 szatmá or rabbiszék foglal e Mind működé hely hír jesiv vezete mind energiáj iskoláján fejlesztésé fordított Szatmár k 4 hallgató vol Responsumok homiletik magyarázatok tartalma Ker Ledov mű cs halá ut jele me

11833.

CÍMS Grünw

SZEMÉLYN Grünw Elie

SZÓCI Grünwa Elie Dáv rab sz Csor 186 me Szatmá 1 m 1897- dunaszerdahe da le in németkereszt hitköz él kerü 1912- felsővi hitköz rabb l vé 19 szatm o rabbiszé fogla Min működ hel hí jesi vezet min energiá iskolájá fejlesztés fordítot Szatmá hallgat vo Responsumo homileti magyarázato tartalm Ke Ledo m c hal u jel m

11833

CÍM Grün

SZEMÉLY Grün Eli

SZÓC Grünw Eli Dá ra s Cso 18 m Szatm 1897 dunaszerdah d l i németkeresz hitkö é ker 1912 felsőv hitkö rab v 1 szat rabbisz fogl Mi műkö he h jes veze mi energi iskoláj fejleszté fordíto Szatm hallga v Responsum homilet magyarázat tartal K Led ha je

1183

CÍ Grü

SZEMÉL Grü El

SZÓ Grün El D r Cs 1 Szat 189 dunaszerda németkeres hitk ke 191 felső hitk ra sza rabbis fog M műk h je vez m energ iskolá fejleszt fordít Szat hallg Responsu homile magyaráza tarta Le h j