11834.htm

CÍMSZÓ: Grünwald

SZEMÉLYNÉV: Grünwald Illés

SZÓCIKK: 2.  G. Illés, rabbi, szül Miaván (Nyitra vm.) 1886 jan. 6. 1904-13. volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1912-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1914. pedig rabbivá. 1913. óta csáktornyai rabbi. Műve : Maimuni viszonya a mutazilifa Kalámhoz. (Budapest, 1912).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1834. címszó a lexikon => 326. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11834.htm

CÍMSZÓ: Grünwald

SZEMÉLYNÉV: Grünwald Illés

SZÓCIKK: 2. G. Illés, rabbi, szül Miaván Nyitra vm. 1886 jan. 6. 1904-13. volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1912-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1914. pedig rabbivá. 1913. óta csáktornyai rabbi. Műve : Maimuni viszonya a mutazilifa Kalámhoz. Budapest, 1912 .

11834.ht

CÍMSZÓ Grünwal

SZEMÉLYNÉV Grünwal Illé

SZÓCIKK 2 G Illés rabbi szü Miavá Nyitr vm 188 jan 6 1904-13 vol budapest Rabbiképz növendéke 1912-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1914 pedi rabbivá 1913 ót csáktornya rabbi Műv Maimun viszony mutazilif Kalámhoz Budapest 191

11834.h

CÍMSZ Grünwa

SZEMÉLYNÉ Grünwa Ill

SZÓCIK Illé rabb sz Miav Nyit v 18 ja 1904-1 vo budapes Rabbikép növendék 1912-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 191 ped rabbiv 191 ó csáktorny rabb Mű Maimu viszon mutazili Kalámho Budapes 19

11834.

CÍMS Grünw

SZEMÉLYN Grünw Il

SZÓCI Ill rab s Mia Nyi 1 j 1904- v budape Rabbiké növendé 1912- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi 19 csáktorn rab M Maim viszo mutazil Kalámh Budape 1

11834

CÍM Grün

SZEMÉLY Grün I

SZÓC Il ra Mi Ny 1904 budap Rabbik növend 1912 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb 1 csáktor ra Mai visz mutazi Kalám Budap

1183

CÍ Grü

SZEMÉL Grü

SZÓ I r M N 190 buda Rabbi növen 191 av bölcsészdok Budape rab csákto r Ma vis mutaz Kalá Buda