11835.htm

CÍMSZÓ: Grünwald

SZEMÉLYNÉV: Grünwald Juda

SZÓCIKK: 3. G. Juda. főrabbi, szül. Brezován 1849., megh., Szatmáron 1920. Szobotiszban, Bonyhádon, Surányban, 1898-tól pedig haláláig Szatmáron volt főrabbi. Az itteni jesivát világhírűvé fejlesztette, évtizedek alatt sok ezer tanítvány került ki keze alól. Biblikus és talmudi munkái: Sevet mijehuda, Saálosz u-Tesuvosz és Chaszdé Óvosz. Számos munkát írt még, amelyek kiadatlanok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1835. címszó a lexikon => 326. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11835.htm

CÍMSZÓ: Grünwald

SZEMÉLYNÉV: Grünwald Juda

SZÓCIKK: 3. G. Juda. főrabbi, szül. Brezován 1849., megh., Szatmáron 1920. Szobotiszban, Bonyhádon, Surányban, 1898-tól pedig haláláig Szatmáron volt főrabbi. Az itteni jesivát világhírűvé fejlesztette, évtizedek alatt sok ezer tanítvány került ki keze alól. Biblikus és talmudi munkái: Sevet mijehuda, Saálosz u-Tesuvosz és Chaszdé Óvosz. Számos munkát írt még, amelyek kiadatlanok.

11835.ht

CÍMSZÓ Grünwal

SZEMÉLYNÉV Grünwal Jud

SZÓCIKK 3 G Juda főrabbi szül Brezová 1849. megh. Szatmáro 1920 Szobotiszban Bonyhádon Surányban 1898-tó pedi halálái Szatmáro vol főrabbi A itten jesivá világhírűv fejlesztette évtizede alat so eze tanítván kerül k kez alól Bibliku é talmud munkái Seve mijehuda Saálos u-Tesuvos é Chaszd Óvosz Számo munká ír még amelye kiadatlanok

11835.h

CÍMSZ Grünwa

SZEMÉLYNÉ Grünwa Ju

SZÓCIK Jud főrabb szü Brezov 1849 megh Szatmár 192 Szobotiszba Bonyhádo Surányba 1898-t ped halálá Szatmár vo főrabb itte jesiv világhírű fejlesztett évtized ala s ez tanítvá kerü ke aló Biblik talmu munká Sev mijehud Saálo u-Tesuvo Chasz Óvos Szám munk í mé amely kiadatlano

11835.

CÍMS Grünw

SZEMÉLYN Grünw J

SZÓCI Ju főrab sz Brezo 184 meg Szatmá 19 Szobotiszb Bonyhád Surányb 1898- pe halál Szatmá v főrab itt jesi világhír fejlesztet évtize al e tanítv ker k al Bibli talm munk Se mijehu Saál u-Tesuv Chas Óvo Szá mun m amel kiadatlan

11835

CÍM Grün

SZEMÉLY Grün

SZÓC J főra s Brez 18 me Szatm 1 Szobotisz Bonyhá Surány 1898 p halá Szatm főra it jes világhí fejleszte évtiz a tanít ke a Bibl tal mun S mijeh Saá u-Tesu Cha Óv Sz mu ame kiadatla

1183

CÍ Grü

SZEMÉL Grü

SZÓ főr Bre 1 m Szat Szobotis Bonyh Surán 189 hal Szat főr i je világh fejleszt évti taní k Bib ta mu mije Sa u-Tes Ch Ó S m am kiadatl