11836.htm

CÍMSZÓ: Grünwald

SZEMÉLYNÉV: Grünwald Lipót

SZÓCIKK: "4. G.Lipót, kultúrtörténész, szül. Máramarosszigeten 1888 szept. 26. Pozsonyban és Frankfurtban tanult teológiát és miután rabbi diplomát szerzett, tanulmányait Oxfordban, Londonban Amszterdamban és Parisban folytatta, majd a Keleten tett nagyobb tanulmányutat. Számos tanulmányt írt szakfolyóiratokba. Héber nyelven írott művei: Eibenschütz Jonathán altonai főrabbi életrajza (1908); Az 1869-i zsidó kon- greszus (1909); A máramarosi zsidók története (1909); Magyar rabbik élete (1910); A pozsonyi zsidók története (191U); A magyarországi szabbattaiánusok története (1912); A magyarországi zsidók (1912)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1836. címszó a lexikon => 326. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11836.htm

CÍMSZÓ: Grünwald

SZEMÉLYNÉV: Grünwald Lipót

SZÓCIKK: 4. G.Lipót, kultúrtörténész, szül. Máramarosszigeten 1888 szept. 26. Pozsonyban és Frankfurtban tanult teológiát és miután rabbi diplomát szerzett, tanulmányait Oxfordban, Londonban Amszterdamban és Parisban folytatta, majd a Keleten tett nagyobb tanulmányutat. Számos tanulmányt írt szakfolyóiratokba. Héber nyelven írott művei: Eibenschütz Jonathán altonai főrabbi életrajza 1908 ; Az 1869-i zsidó kon- greszus 1909 ; A máramarosi zsidók története 1909 ; Magyar rabbik élete 1910 ; A pozsonyi zsidók története 191U ; A magyarországi szabbattaiánusok története 1912 ; A magyarországi zsidók 1912 .

11836.ht

CÍMSZÓ Grünwal

SZEMÉLYNÉV Grünwal Lipó

SZÓCIKK 4 G.Lipót kultúrtörténész szül Máramarosszigete 188 szept 26 Pozsonyba é Frankfurtba tanul teológiá é miutá rabb diplomá szerzett tanulmányai Oxfordban Londonba Amszterdamba é Parisba folytatta maj Kelete tet nagyob tanulmányutat Számo tanulmány ír szakfolyóiratokba Hébe nyelve írot művei Eibenschüt Jonathá altona főrabb életrajz 190 A 1869- zsid kon greszu 190 máramaros zsidó történet 190 Magya rabbi élet 191 pozsony zsidó történet 191 magyarország szabbattaiánuso történet 191 magyarország zsidó 191

11836.h

CÍMSZ Grünwa

SZEMÉLYNÉ Grünwa Lip

SZÓCIK G.Lipó kultúrtörténés szü Máramarossziget 18 szep 2 Pozsonyb Frankfurtb tanu teológi miut rab diplom szerzet tanulmánya Oxfordba Londonb Amszterdamb Parisb folytatt ma Kelet te nagyo tanulmányuta Szám tanulmán í szakfolyóiratokb Héb nyelv íro műve Eibenschü Jonath alton főrab életraj 19 1869 zsi ko gresz 19 máramaro zsid történe 19 Magy rabb éle 19 pozson zsid történe 19 magyarorszá szabbattaiánus történe 19 magyarorszá zsid 19

11836.

CÍMS Grünw

SZEMÉLYN Grünw Li

SZÓCI G.Lip kultúrtörténé sz Máramarosszige 1 sze Pozsony Frankfurt tan teológ miu ra diplo szerze tanulmány Oxfordb London Amszterdam Paris folytat m Kele t nagy tanulmányut Szá tanulmá szakfolyóiratok Hé nyel ír műv Eibensch Jonat alto főra életra 1 186 zs k gres 1 máramar zsi történ 1 Mag rab él 1 pozso zsi történ 1 magyarorsz szabbattaiánu történ 1 magyarorsz zsi 1

11836

CÍM Grün

SZEMÉLY Grün L

SZÓC G.Li kultúrtörtén s Máramarosszig sz Pozson Frankfur ta teoló mi r dipl szerz tanulmán Oxford Londo Amszterda Pari folyta Kel nag tanulmányu Sz tanulm szakfolyóirato H nye í mű Eibensc Jona alt főr életr 18 z gre márama zs törté Ma ra é pozs zs törté magyarors szabbattaián törté magyarors zs

1183

CÍ Grü

SZEMÉL Grü

SZÓ G.L kultúrtörté Máramarosszi s Pozso Frankfu t teol m dip szer tanulmá Oxfor Lond Amszterd Par folyt Ke na tanulmány S tanul szakfolyóirat ny m Eibens Jon al fő élet 1 gr máram z tört M r poz z tört magyaror szabbattaiá tört magyaror z