11837.htm

CÍMSZÓ: Grünwald

SZEMÉLYNÉV: Grünwald Manó

SZÓCIKK: 5.  G. Manó, rabbi, szül. Czeczén (Fejér vm.) 1845. Különböző jesivakban végzett tanulmányai után rabbi oklevelet nyert. 1873 ban a soproni ort. hitközség főrabbijául választotta, azóta ott működik. 1923-ban rabbiságának ötvenéves évfordulóján a hitközség meleg ünneplésben részesítette. Halachikus kérdésekkel foglalkozó tanulmányai a Dovor Beitó c. folyóiratban, a a Halochó Lemaásze c. és a Jalkut Eliezer c. responsum gyűjteményekben jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1837. címszó a lexikon => 326. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11837.htm

CÍMSZÓ: Grünwald

SZEMÉLYNÉV: Grünwald Manó

SZÓCIKK: 5. G. Manó, rabbi, szül. Czeczén Fejér vm. 1845. Különböző jesivakban végzett tanulmányai után rabbi oklevelet nyert. 1873 ban a soproni ort. hitközség főrabbijául választotta, azóta ott működik. 1923-ban rabbiságának ötvenéves évfordulóján a hitközség meleg ünneplésben részesítette. Halachikus kérdésekkel foglalkozó tanulmányai a Dovor Beitó c. folyóiratban, a a Halochó Lemaásze c. és a Jalkut Eliezer c. responsum gyűjteményekben jelentek meg.

11837.ht

CÍMSZÓ Grünwal

SZEMÉLYNÉV Grünwal Man

SZÓCIKK 5 G Manó rabbi szül Czeczé Fejé vm 1845 Különböz jesivakba végzet tanulmánya utá rabb oklevele nyert 187 ba sopron ort hitközsé főrabbijáu választotta azót ot működik 1923-ba rabbiságána ötvenéve évfordulójá hitközsé mele ünneplésbe részesítette Halachiku kérdésekke foglalkoz tanulmánya Dovo Beit c folyóiratban Haloch Lemaász c é Jalku Elieze c responsu gyűjteményekbe jelente meg

11837.h

CÍMSZ Grünwa

SZEMÉLYNÉ Grünwa Ma

SZÓCIK Man rabb szü Czecz Fej v 184 Különbö jesivakb végze tanulmány ut rab oklevel nyer 18 b sopro or hitközs főrabbijá választott azó o működi 1923-b rabbiságán ötvenév évfordulój hitközs mel ünneplésb részesített Halachik kérdésekk foglalko tanulmány Dov Bei folyóiratba Haloc Lemaás Jalk Eliez respons gyűjteményekb jelent me

11837.

CÍMS Grünw

SZEMÉLYN Grünw M

SZÓCI Ma rab sz Czec Fe 18 Különb jesivak végz tanulmán u ra okleve nye 1 sopr o hitköz főrabbij választot az működ 1923- rabbiságá ötvené évforduló hitköz me ünneplés részesítet Halachi kérdések foglalk tanulmán Do Be folyóiratb Halo Lemaá Jal Elie respon gyűjtemények jelen m

11837

CÍM Grün

SZEMÉLY Grün

SZÓC M ra s Cze F 1 Külön jesiva vég tanulmá r oklev ny sop hitkö főrabbi választo a műkö 1923 rabbiság ötven évfordul hitkö m ünneplé részesíte Halach kérdése foglal tanulmá D B folyóirat Hal Lema Ja Eli respo gyűjteménye jele

1183

CÍ Grü

SZEMÉL Grü

SZÓ r Cz Külö jesiv vé tanulm okle n so hitk főrabb választ műk 192 rabbisá ötve évfordu hitk ünnepl részesít Halac kérdés fogla tanulm folyóira Ha Lem J El resp gyűjtemény jel