11838.htm

CÍMSZÓ: Grünwald

SZEMÉLYNÉV: Grünwald Móse

SZÓCIKK: 6.  G. Móse, rabbi. Előbb Homonnán működött 1886 ban a kisvárdai hitközség élére került és 1893. a huszti rabbiszéket foglalta el. Itt nagy jesivát vezetett, amely egyike volt a leghíresebb magyarországi Talmud-iskoláknak. 1911-ben halt meg. Művei: Hachonó Derabó, Arugasz Haboszem (responsum gyűjtemény) és ugyanilyen c. homiletikus műve.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1838. címszó a lexikon => 326. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11838.htm

CÍMSZÓ: Grünwald

SZEMÉLYNÉV: Grünwald Móse

SZÓCIKK: 6. G. Móse, rabbi. Előbb Homonnán működött 1886 ban a kisvárdai hitközség élére került és 1893. a huszti rabbiszéket foglalta el. Itt nagy jesivát vezetett, amely egyike volt a leghíresebb magyarországi Talmud-iskoláknak. 1911-ben halt meg. Művei: Hachonó Derabó, Arugasz Haboszem responsum gyűjtemény és ugyanilyen c. homiletikus műve.

11838.ht

CÍMSZÓ Grünwal

SZEMÉLYNÉV Grünwal Mós

SZÓCIKK 6 G Móse rabbi Előb Homonná működöt 188 ba kisvárda hitközsé élér kerül é 1893 huszt rabbiszéke foglalt el It nag jesivá vezetett amel egyik vol leghíreseb magyarország Talmud-iskoláknak 1911-be hal meg Művei Hachon Derabó Arugas Habosze responsu gyűjtemén é ugyanilye c homiletiku műve

11838.h

CÍMSZ Grünwa

SZEMÉLYNÉ Grünwa Mó

SZÓCIK Mós rabb Elő Homonn működö 18 b kisvárd hitközs élé kerü 189 husz rabbiszék foglal e I na jesiv vezetet ame egyi vo leghírese magyarorszá Talmud-iskolákna 1911-b ha me Műve Hacho Derab Aruga Habosz respons gyűjtemé ugyanily homiletik műv

11838.

CÍMS Grünw

SZEMÉLYN Grünw M

SZÓCI Mó rab El Homon működ 1 kisvár hitköz él ker 18 hus rabbiszé fogla n jesi vezete am egy v leghíres magyarorsz Talmud-iskolákn 1911- h m Műv Hach Dera Arug Habos respon gyűjtem ugyanil homileti mű

11838

CÍM Grün

SZEMÉLY Grün

SZÓC M ra E Homo műkö kisvá hitkö é ke 1 hu rabbisz fogl jes vezet a eg leghíre magyarors Talmud-iskolák 1911 Mű Hac Der Aru Habo respo gyűjte ugyani homilet m

1183

CÍ Grü

SZEMÉL Grü

SZÓ r Hom műk kisv hitk k h rabbis fog je veze e leghír magyaror Talmud-iskolá 191 M Ha De Ar Hab resp gyűjt ugyan homile