11840.htm

CÍMSZÓ: Gugenheimer

SZEMÉLYNÉV: Gugenheimer József

SZÓCIKK: Gugenheimer József, székesfehérvári rabbi 1859-1861-ig. Előbb Ausseeban működött s onnan hívták meg Székesfehérvárra, de két év múlva lemondott ottani rabbiállásáról és Kollinban lett rabbi. Veje volt Hirsch Sámson Rafael frankfurti rabbinak, a német felvilágosodott orthodoxia szellemi vezetőjének.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1840. címszó a lexikon => 326. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11840.htm

CÍMSZÓ: Gugenheimer

SZEMÉLYNÉV: Gugenheimer József

SZÓCIKK: Gugenheimer József, székesfehérvári rabbi 1859-1861-ig. Előbb Ausseeban működött s onnan hívták meg Székesfehérvárra, de két év múlva lemondott ottani rabbiállásáról és Kollinban lett rabbi. Veje volt Hirsch Sámson Rafael frankfurti rabbinak, a német felvilágosodott orthodoxia szellemi vezetőjének.

11840.ht

CÍMSZÓ Gugenheime

SZEMÉLYNÉV Gugenheime Józse

SZÓCIKK Gugenheime József székesfehérvár rabb 1859-1861-ig Előb Ausseeba működöt onna hívtá me Székesfehérvárra d ké é múlv lemondot ottan rabbiállásáró é Kollinba let rabbi Vej vol Hirsc Sámso Rafae frankfurt rabbinak néme felvilágosodot orthodoxi szellem vezetőjének

11840.h

CÍMSZ Gugenheim

SZEMÉLYNÉ Gugenheim Józs

SZÓCIK Gugenheim Józse székesfehérvá rab 1859-1861-i Elő Ausseeb működö onn hívt m Székesfehérvárr k múl lemondo otta rabbiállásár Kollinb le rabb Ve vo Hirs Sáms Rafa frankfur rabbina ném felvilágosodo orthodox szelle vezetőjéne

11840.

CÍMS Gugenhei

SZEMÉLYN Gugenhei Józ

SZÓCI Gugenhei Józs székesfehérv ra 1859-1861- El Aussee működ on hív Székesfehérvár mú lemond ott rabbiállásá Kollin l rab V v Hir Sám Raf frankfu rabbin né felvilágosod orthodo szell vezetőjén

11840

CÍM Gugenhe

SZEMÉLY Gugenhe Jó

SZÓC Gugenhe Józ székesfehér r 1859-1861 E Ausse műkö o hí Székesfehérvá m lemon ot rabbiállás Kolli ra Hi Sá Ra frankf rabbi n felvilágoso orthod szel vezetőjé

1184

CÍ Gugenh

SZEMÉL Gugenh J

SZÓ Gugenh Jó székesfehé 1859-186 Auss műk h Székesfehérv lemo o rabbiállá Koll r H S R frank rabb felvilágos ortho sze vezetőj