11841.htm

CÍMSZÓ: Günzler

SZEMÉLYNÉV: Günzler Sámuel

SZÓCIKK: Günzler Sámuel Smelke, rabbi, szül. 1835., megh., 1911. Schwartz Ábrahám Juda ha-Kohén (1. o.) hegyaljamádi jesiváján nyerte el még nagyon fiatalon a rabbiképesitést. 18 éves korában a felsővisói hitközség élére került, ahol kb. 60 éven át működött. Mésiv Devórini címen homiletikus magyarázatokat írt és ez könyvalakban is megjelent.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1841. címszó a lexikon => 326. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11841.htm

CÍMSZÓ: Günzler

SZEMÉLYNÉV: Günzler Sámuel

SZÓCIKK: Günzler Sámuel Smelke, rabbi, szül. 1835., megh., 1911. Schwartz Ábrahám Juda ha-Kohén 1. o. hegyaljamádi jesiváján nyerte el még nagyon fiatalon a rabbiképesitést. 18 éves korában a felsővisói hitközség élére került, ahol kb. 60 éven át működött. Mésiv Devórini címen homiletikus magyarázatokat írt és ez könyvalakban is megjelent.

11841.ht

CÍMSZÓ Günzle

SZEMÉLYNÉV Günzle Sámue

SZÓCIKK Günzle Sámue Smelke rabbi szül 1835. megh. 1911 Schwart Ábrahá Jud ha-Kohé 1 o hegyaljamád jesivájá nyert e mé nagyo fiatalo rabbiképesitést 1 éve korába felsővisó hitközsé élér került aho kb 6 éve á működött Mési Devórin címe homiletiku magyarázatoka ír é e könyvalakba i megjelent

11841.h

CÍMSZ Günzl

SZEMÉLYNÉ Günzl Sámu

SZÓCIK Günzl Sámu Smelk rabb szü 1835 megh 191 Schwar Ábrah Ju ha-Koh hegyaljamá jesiváj nyer m nagy fiatal rabbiképesités év koráb felsővis hitközs élé kerül ah k év működöt Més Devóri cím homiletik magyarázatok í könyvalakb megjelen

11841.

CÍMS Günz

SZEMÉLYN Günz Sám

SZÓCI Günz Sám Smel rab sz 183 meg 19 Schwa Ábra J ha-Ko hegyaljam jesivá nye nag fiata rabbiképesité é korá felsővi hitköz él kerü a é működö Mé Devór cí homileti magyarázato könyvalak megjele

11841

CÍM Gün

SZEMÉLY Gün Sá

SZÓC Gün Sá Sme ra s 18 me 1 Schw Ábr ha-K hegyalja jesiv ny na fiat rabbiképesit kor felsőv hitkö é ker működ M Devó c homilet magyarázat könyvala megjel

1184

CÍ Gü

SZEMÉL Gü S

SZÓ Gü S Sm r 1 m Sch Áb ha- hegyalj jesi n n fia rabbiképesi ko felső hitk ke műkö Dev homile magyaráza könyval megje