11844.htm

CÍMSZÓ: Guttmann

SZEMÉLYNÉV: Guttmann Alexander

SZÓCIKK: Guttmann, 1. Alexander, német színész, szül. Pesten 1851 okt. 2., megh. Meránban 1889 febr. 14. Szülei akarata ellenére lett színész, miután a bécsi Szulkovszky-akadémián kiképezte magát. A pesti német színháznál is működött, de 1881-től kezdve ismét Bécsben, ahol főképpen komikus szerepkörben ért el sikereket.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1844. címszó a lexikon => 327. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11844.htm

CÍMSZÓ: Guttmann

SZEMÉLYNÉV: Guttmann Alexander

SZÓCIKK: Guttmann, 1. Alexander, német színész, szül. Pesten 1851 okt. 2., megh. Meránban 1889 febr. 14. Szülei akarata ellenére lett színész, miután a bécsi Szulkovszky-akadémián kiképezte magát. A pesti német színháznál is működött, de 1881-től kezdve ismét Bécsben, ahol főképpen komikus szerepkörben ért el sikereket.

11844.ht

CÍMSZÓ Guttman

SZEMÉLYNÉV Guttman Alexande

SZÓCIKK Guttmann 1 Alexander néme színész szül Peste 185 okt 2. megh Meránba 188 febr 14 Szüle akarat ellenér let színész miutá bécs Szulkovszky-akadémiá kiképezt magát pest néme színházná i működött d 1881-tő kezdv ismé Bécsben aho főképpe komiku szerepkörbe ér e sikereket

11844.h

CÍMSZ Guttma

SZEMÉLYNÉ Guttma Alexand

SZÓCIK Guttman Alexande ném színés szü Pest 18 ok 2 meg Meránb 18 feb 1 Szül akara ellené le színés miut béc Szulkovszky-akadémi kiképez magá pes ném színházn működöt 1881-t kezd ism Bécsbe ah főképp komik szerepkörb é sikereke

11844.

CÍMS Guttm

SZEMÉLYN Guttm Alexan

SZÓCI Guttma Alexand né színé sz Pes 1 o me Merán 1 fe Szü akar ellen l színé miu bé Szulkovszky-akadém kiképe mag pe né színház működö 1881- kez is Bécsb a főkép komi szerepkör sikerek

11844

CÍM Gutt

SZEMÉLY Gutt Alexa

SZÓC Guttm Alexan n szín s Pe m Merá f Sz aka elle szín mi b Szulkovszky-akadé kikép ma p n színhá működ 1881 ke i Bécs főké kom szerepkö sikere

1184

CÍ Gut

SZEMÉL Gut Alex

SZÓ Gutt Alexa szí P Mer S ak ell szí m Szulkovszky-akad kiké m szính műkö 188 k Béc fők ko szerepk siker