11846.htm

CÍMSZÓ: Guttmann

SZEMÉLYNÉV: Guttmann Jenő

SZÓCIKK: 3.  G. Jenő, nagyiparos, szül. Eperjesen 1883. Hosszabb ideig üzemvezetője volt a Magyar Textilipar rózsahegyi gyárának, majd több cseh és németországi gyárban működött. 1911-ben alapította meg Miskolcon a Guttmann és Zeillendorf- féle textilgyárat, amelynek vezérigazgatója lett. A kis üzemből kifejlődött hatalmas gyár, amelyet 1924. részvénytársasággá alakított át, ma már kb. 1000 munkást foglalkoztat s G. szaktudása és szervező ereje révén egyike lett az első hazai textil gyáraknak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1846. címszó a lexikon => 327. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11846.htm

CÍMSZÓ: Guttmann

SZEMÉLYNÉV: Guttmann Jenő

SZÓCIKK: 3. G. Jenő, nagyiparos, szül. Eperjesen 1883. Hosszabb ideig üzemvezetője volt a Magyar Textilipar rózsahegyi gyárának, majd több cseh és németországi gyárban működött. 1911-ben alapította meg Miskolcon a Guttmann és Zeillendorf- féle textilgyárat, amelynek vezérigazgatója lett. A kis üzemből kifejlődött hatalmas gyár, amelyet 1924. részvénytársasággá alakított át, ma már kb. 1000 munkást foglalkoztat s G. szaktudása és szervező ereje révén egyike lett az első hazai textil gyáraknak.

11846.ht

CÍMSZÓ Guttman

SZEMÉLYNÉV Guttman Jen

SZÓCIKK 3 G Jenő nagyiparos szül Eperjese 1883 Hosszab idei üzemvezetőj vol Magya Textilipa rózsahegy gyárának maj töb cse é németország gyárba működött 1911-be alapított me Miskolco Guttman é Zeillendorf fél textilgyárat amelyne vezérigazgatój lett ki üzembő kifejlődöt hatalma gyár amelye 1924 részvénytársaságg alakítot át m má kb 100 munkás foglalkozta G szaktudás é szervez erej révé egyik let a els haza texti gyáraknak

11846.h

CÍMSZ Guttma

SZEMÉLYNÉ Guttma Je

SZÓCIK Jen nagyiparo szü Eperjes 188 Hossza ide üzemvezető vo Magy Textilip rózsaheg gyárána ma tö cs németorszá gyárb működöt 1911-b alapítot m Miskolc Guttma Zeillendor fé textilgyára amelyn vezérigazgató let k üzemb kifejlődö hatalm gyá amely 192 részvénytársaság alakíto á m k 10 munká foglalkozt szaktudá szerve ere rév egyi le el haz text gyárakna

11846.

CÍMS Guttm

SZEMÉLYN Guttm J

SZÓCI Je nagyipar sz Eperje 18 Hossz id üzemvezet v Mag Textili rózsahe gyárán m t c németorsz gyár működö 1911- alapíto Miskol Guttm Zeillendo f textilgyár amely vezérigazgat le üzem kifejlőd hatal gy amel 19 részvénytársasá alakít 1 munk foglalkoz szaktud szerv er ré egy l e ha tex gyárakn

11846

CÍM Gutt

SZEMÉLY Gutt

SZÓC J nagyipa s Eperj 1 Hoss i üzemveze Ma Textil rózsah gyárá németors gyá működ 1911 alapít Misko Gutt Zeillend textilgyá amel vezérigazga l üze kifejlő hata g ame 1 részvénytársas alakí mun foglalko szaktu szer e r eg h te gyárak

1184

CÍ Gut

SZEMÉL Gut

SZÓ nagyip Eper Hos üzemvez M Texti rózsa gyár németor gy műkö 191 alapí Misk Gut Zeillen textilgy ame vezérigazg üz kifejl hat am részvénytársa alak mu foglalk szakt sze e t gyára