11847.htm

CÍMSZÓ: Guttmann

SZEMÉLYNÉV: Guttmann Manó

SZÓCIKK: 4.  G. Manó, filmiparos, szül. Budapesten 1873. Iparművészeti iskolát végzett, azután szobrász, majd bútorgyáros lett. Bécsben és Budapesten filmvállalatokat vezetett és igen sokat dolgozott a magyar filmgyártás érdekében. 1915-ben az Országos Magyar Mozgóképipari Egyesületnek alelnökévé választották meg, 1922 óta főtitkára.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1847. címszó a lexikon => 327. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11847.htm

CÍMSZÓ: Guttmann

SZEMÉLYNÉV: Guttmann Manó

SZÓCIKK: 4. G. Manó, filmiparos, szül. Budapesten 1873. Iparművészeti iskolát végzett, azután szobrász, majd bútorgyáros lett. Bécsben és Budapesten filmvállalatokat vezetett és igen sokat dolgozott a magyar filmgyártás érdekében. 1915-ben az Országos Magyar Mozgóképipari Egyesületnek alelnökévé választották meg, 1922 óta főtitkára.

11847.ht

CÍMSZÓ Guttman

SZEMÉLYNÉV Guttman Man

SZÓCIKK 4 G Manó filmiparos szül Budapeste 1873 Iparművészet iskolá végzett azutá szobrász maj bútorgyáro lett Bécsbe é Budapeste filmvállalatoka vezetet é ige soka dolgozot magya filmgyártá érdekében 1915-be a Országo Magya Mozgóképipar Egyesületne alelnökév választottá meg 192 ót főtitkára

11847.h

CÍMSZ Guttma

SZEMÉLYNÉ Guttma Ma

SZÓCIK Man filmiparo szü Budapest 187 Iparművésze iskol végzet azut szobrás ma bútorgyár let Bécsb Budapest filmvállalatok vezete ig sok dolgozo magy filmgyárt érdekébe 1915-b Ország Magy Mozgóképipa Egyesületn alelnöké választott me 19 ó főtitkár

11847.

CÍMS Guttm

SZEMÉLYN Guttm M

SZÓCI Ma filmipar sz Budapes 18 Iparművész isko végze azu szobrá m bútorgyá le Bécs Budapes filmvállalato vezet i so dolgoz mag filmgyár érdekéb 1915- Orszá Mag Mozgóképip Egyesület alelnök választot m 1 főtitká

11847

CÍM Gutt

SZEMÉLY Gutt

SZÓC M filmipa s Budape 1 Iparművés isk végz az szobr bútorgy l Béc Budape filmvállalat veze s dolgo ma filmgyá érdeké 1915 Orsz Ma Mozgóképi Egyesüle alelnö választo főtitk

1184

CÍ Gut

SZEMÉL Gut

SZÓ filmip Budap Iparművé is vég a szob bútorg Bé Budap filmvállala vez dolg m filmgy érdek 191 Ors M Mozgókép Egyesül aleln választ főtit