11850.htm

CÍMSZÓ: Grut

SZEMÉLYNÉV: Grut Simon

SZÓCIKK: "7.  G. Simon, rabbi, szül. Péterrévén (Bács-Bodrog vm.) 1884 szept.5.1903-1913-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1912 ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1914. pedig rabbivá. 1913-tól a Pesti Izraelita Hitközség hittanárra, 1920. a szentesi, 1922. az abonyi hitközség választotta meg rabbijának. 1925 óta pedig zombori főrabbi. A béke gondolata a bibliában c. munkája az Imit pályadíját nyerte meg. Megjelent művei: Szeder Elijáhu rabba, (Budapest, 1912); A peszach-haqada magyar fordítása (Budapest, 1920). Cikkei az Apirjonban jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1850. címszó a lexikon => 328. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11850.htm

CÍMSZÓ: Grut

SZEMÉLYNÉV: Grut Simon

SZÓCIKK: 7. G. Simon, rabbi, szül. Péterrévén Bács-Bodrog vm. 1884 szept.5.1903-1913-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1912 ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1914. pedig rabbivá. 1913-tól a Pesti Izraelita Hitközség hittanárra, 1920. a szentesi, 1922. az abonyi hitközség választotta meg rabbijának. 1925 óta pedig zombori főrabbi. A béke gondolata a bibliában c. munkája az Imit pályadíját nyerte meg. Megjelent művei: Szeder Elijáhu rabba, Budapest, 1912 ; A peszach-haqada magyar fordítása Budapest, 1920 . Cikkei az Apirjonban jelentek meg.

11850.ht

CÍMSZÓ Gru

SZEMÉLYNÉV Gru Simo

SZÓCIKK 7 G Simon rabbi szül Péterrévé Bács-Bodro vm 188 szept.5.1903-1913-i vol budapest rabbiképz növendéke 191 be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1914 pedi rabbivá 1913-tó Pest Izraelit Hitközsé hittanárra 1920 szentesi 1922 a abony hitközsé választott me rabbijának 192 ót pedi zombor főrabbi bék gondolat bibliába c munkáj a Imi pályadíjá nyert meg Megjelen művei Szede Elijáh rabba Budapest 191 peszach-haqad magya fordítás Budapest 192 Cikke a Apirjonba jelente meg

11850.h

CÍMSZ Gr

SZEMÉLYNÉ Gr Sim

SZÓCIK Simo rabb szü Péterrév Bács-Bodr v 18 szept.5.1903-1913- vo budapes rabbikép növendék 19 b avatt bölcsészdoktor Budapeste 191 ped rabbiv 1913-t Pes Izraeli Hitközs hittanárr 192 szentes 192 abon hitközs választot m rabbijána 19 ó ped zombo főrabb bé gondola bibliáb munká Im pályadíj nyer me Megjele műve Szed Elijá rabb Budapes 19 peszach-haqa magy fordítá Budapes 19 Cikk Apirjonb jelent me

11850.

CÍMS G

SZEMÉLYN G Si

SZÓCI Sim rab sz Péterré Bács-Bod 1 szept.5.1903-1913 v budape rabbiké növendé 1 avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi 1913- Pe Izrael Hitköz hittanár 19 szente 19 abo hitköz választo rabbiján 1 pe zomb főrab b gondol bibliá munk I pályadí nye m Megjel műv Sze Elij rab Budape 1 peszach-haq mag fordít Budape 1 Cik Apirjon jelen m

11850

CÍM

SZEMÉLY S

SZÓC Si ra s Péterr Bács-Bo szept.5.1903-191 budap rabbik növend ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb 1913 P Izrae Hitkö hittaná 1 szent 1 ab hitkö választ rabbijá p zom főra gondo bibli mun pályad ny Megje mű Sz Eli ra Budap peszach-ha ma fordí Budap Ci Apirjo jele

1185SZEMÉL

SZÓ S r Péter Bács-B szept.5.1903-19 buda rabbi növen av bölcsészdok Budape rab 191 Izra Hitk hittan szen a hitk válasz rabbij zo főr gond bibl mu pálya n Megj m S El r Buda peszach-h m ford Buda C Apirj jel