11854.htm

CÍMSZÓ: Gyenes

SZEMÉLYNÉV: Gyenes Gitta

SZÓCIKK: Gyenes Gitta festő, szül. Budapesten, 1889. Wallesz Jenő író (1. o.) felesége. Tanulmányait Budapesten, Nagybányán és Olaszországban végezte. 1921-ben kisebb gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban figurális kompozíciókból, tájképekből és az Újság számára készült arcképrajzokból. A porcelánfestés egyik legkorábbi művelője nálunk. Az 1914-iki San Franciscó-i kiállításon ezüst érmet nyert. Több képe a főváros tulajdonában van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1854. címszó a lexikon => 329. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11854.htm

CÍMSZÓ: Gyenes

SZEMÉLYNÉV: Gyenes Gitta

SZÓCIKK: Gyenes Gitta festő, szül. Budapesten, 1889. Wallesz Jenő író 1. o. felesége. Tanulmányait Budapesten, Nagybányán és Olaszországban végezte. 1921-ben kisebb gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban figurális kompozíciókból, tájképekből és az Újság számára készült arcképrajzokból. A porcelánfestés egyik legkorábbi művelője nálunk. Az 1914-iki San Franciscó-i kiállításon ezüst érmet nyert. Több képe a főváros tulajdonában van.

11854.ht

CÍMSZÓ Gyene

SZEMÉLYNÉV Gyene Gitt

SZÓCIKK Gyene Gitt festő szül Budapesten 1889 Walles Jen ír 1 o felesége Tanulmányai Budapesten Nagybányá é Olaszországba végezte 1921-be kiseb gyűjteménye kiállítás vol Nemzet Szalonba figuráli kompozíciókból tájképekbő é a Újsá számár készül arcképrajzokból porcelánfesté egyi legkorább művelőj nálunk A 1914-ik Sa Franciscó- kiállításo ezüs érme nyert Töb kép főváro tulajdonába van

11854.h

CÍMSZ Gyen

SZEMÉLYNÉ Gyen Git

SZÓCIK Gyen Git fest szü Budapeste 188 Walle Je í feleség Tanulmánya Budapeste Nagybány Olaszországb végezt 1921-b kise gyűjtemény kiállítá vo Nemze Szalonb figurál kompozíciókbó tájképekb Újs számá készü arcképrajzokbó porcelánfest egy legkoráb művelő nálun 1914-i S Franciscó kiállítás ezü érm nyer Tö ké fővár tulajdonáb va

11854.

CÍMS Gye

SZEMÉLYN Gye Gi

SZÓCI Gye Gi fes sz Budapest 18 Wall J felesé Tanulmány Budapest Nagybán Olaszország végez 1921- kis gyűjtemén kiállít v Nemz Szalon figurá kompozíciókb tájképek Új szám kész arcképrajzokb porcelánfes eg legkorá művel nálu 1914- Francisc kiállítá ez ér nye T k fővá tulajdoná v

11854

CÍM Gy

SZEMÉLY Gy G

SZÓC Gy G fe s Budapes 1 Wal feles Tanulmán Budapes Nagybá Olaszorszá vége 1921 ki gyűjtemé kiállí Nem Szalo figur kompozíciók tájképe Ú szá kés arcképrajzok porcelánfe e legkor műve nál 1914 Francis kiállít e é ny főv tulajdon

1185

CÍ G

SZEMÉL G

SZÓ G f Budape Wa fele Tanulmá Budape Nagyb Olaszorsz vég 192 k gyűjtem kiáll Ne Szal figu kompozíció tájkép sz ké arcképrajzo porcelánf legko műv ná 191 Franci kiállí n fő tulajdo