11855.htm

CÍMSZÓ: Gyergyai

SZEMÉLYNÉV: Gyergyai Albert

SZÓCIKK: Gyergyai Albert* (Szegő Albert írói neve), szül. 1892. Tanár, műfordító és esszéista. A modern francia irodalom alapos ismerője. Proustról, Claudelről, Mauriacról írt tanulmányait főleg a stílus gondossága tünteti ki. Szokatlan műgonddal készültek Claudel (Jeune fille Violaine), Flaubert (Érzelmek iskolája) és Gide (Meztelen) fordításai is. Érdemei elismeréséül a francia Akadémia tiszti keresztjében részesült. A Nyugat munkatársa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1855. címszó a lexikon => 329. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11855.htm

CÍMSZÓ: Gyergyai

SZEMÉLYNÉV: Gyergyai Albert

SZÓCIKK: Gyergyai Albert* Szegő Albert írói neve , szül. 1892. Tanár, műfordító és esszéista. A modern francia irodalom alapos ismerője. Proustról, Claudelről, Mauriacról írt tanulmányait főleg a stílus gondossága tünteti ki. Szokatlan műgonddal készültek Claudel Jeune fille Violaine , Flaubert Érzelmek iskolája és Gide Meztelen fordításai is. Érdemei elismeréséül a francia Akadémia tiszti keresztjében részesült. A Nyugat munkatársa.

11855.ht

CÍMSZÓ Gyergya

SZEMÉLYNÉV Gyergya Alber

SZÓCIKK Gyergya Albert Szeg Alber író nev szül 1892 Tanár műfordít é esszéista moder franci irodalo alapo ismerője Proustról Claudelről Mauriacró ír tanulmányai főle stílu gondosság tüntet ki Szokatla műgondda készülte Claude Jeun fill Violain Flauber Érzelme iskoláj é Gid Meztele fordítása is Érdeme elismeréséü franci Akadémi tiszt keresztjébe részesült Nyuga munkatársa

11855.h

CÍMSZ Gyergy

SZEMÉLYNÉ Gyergy Albe

SZÓCIK Gyergy Alber Sze Albe ír ne szü 189 Taná műfordí esszéist mode franc irodal alap ismerőj Proustró Claudelrő Mauriacr í tanulmánya fől stíl gondossá tünte k Szokatl műgondd készült Claud Jeu fil Violai Flaube Érzelm iskolá Gi Meztel fordítás i Érdem elismerésé franc Akadém tisz keresztjéb részesül Nyug munkatárs

11855.

CÍMS Gyerg

SZEMÉLYN Gyerg Alb

SZÓCI Gyerg Albe Sz Alb í n sz 18 Tan műford esszéis mod fran iroda ala ismerő Proustr Claudelr Mauriac tanulmány fő stí gondoss tünt Szokat műgond készül Clau Je fi Viola Flaub Érzel iskol G Mezte fordítá Érde elismerés fran Akadé tis keresztjé részesü Nyu munkatár

11855

CÍM Gyer

SZEMÉLY Gyer Al

SZÓC Gyer Alb S Al s 1 Ta műfor esszéi mo fra irod al ismer Proust Claudel Mauria tanulmán f st gondos tün Szoka műgon készü Cla J f Viol Flau Érze isko Mezt fordít Érd elismeré fra Akad ti keresztj részes Ny munkatá

1185

CÍ Gye

SZEMÉL Gye A

SZÓ Gye Al A T műfo esszé m fr iro a isme Prous Claude Mauri tanulmá s gondo tü Szok műgo kész Cl Vio Fla Érz isk Mez fordí Ér elismer fr Aka t kereszt része N munkat