11857.htm

CÍMSZÓ: Gyermekvédelem

SZÓCIKK: Gyermekvédelem. A Gy. sokfelé elágazó munkáját az állam és a társadalom együtt végzi s ebben a munkában mindig igen tevékenyen működtek közre a zsidók is. A gyermekhalandóság ellen irányuló küzdelemre egy zsidószármazású orvos, Szalárdi Mór (l. o.) hívta föl a figyelmet cikkeivel és röpirataival. Ő alapította 1885, a Fehér Kereszt Egyesületet s őt bízta meg Széli Kálmán 1898. a gyermekvédelem országos megszervezésével. Szalárdi feladatának derekasan meg is felelt s midőn Széli miniszterelnök 1902. a gyermekvédelmet államosította, a Szalárdi vezetése alatt álló egyesület már 17,000 védettet mutathatott ki. Szalárdi lett az állami gyermekmenhely főorvosa s képviselte a gyermekvédelem ügyét külföldi kongresszusokon is. Majd minden gyermekvédelemmel foglalkozó társadalmi egyesület vezetőségében - amely egyesületek túlnyomó részét szabadkőművesek alapították - találunk zsidó és zsidószármazású közéleti férfiakat és nőket. Így az Országos Patronázs Egyesületben Friedmann Ernőt, Lánczy Leót, Fábián Bélát és Feleki Bélát, az Országos Gyermekvédő Ligában Herczog Mór Lipót bárót, Bakonyi Kálmán kúriai bírót. Az Országos Gyermekvédő Egyesületben báró Hatvány Sándort, a Fehérkereszt Egyesületben Bánóczi Józsefet, Szalárdi Mórt. Ennek az egyesületnek alapjait Wahrmann Mór, Flesch Mór, Redlich S.-né és Krausz Lajos bőkezű adományai vetették meg. A Magyar Központi Frőbel Egyletnél Rosenzweig Saphir Sarolta elnöknő és Helfmann Izsó titkár, a Nyomorék Gyermekek Otthonánál Messinger Simon és Mautner Adolf, a Budapesti Szünidei Gyermektelep Egyesületnél Szirmai Richárd, a Klotild-szeretetháznál Weiss Bernát, a Nővédő-egyesületnél Rosenzweig Saphir Sarolta fejtettek ki hasznos tevékenységet. A G . ügyét mindig meleg szeretettel karolták föl a budapesti hitközségek is, amit az alábbi hitközségi vagy a hitközség által részben szubvencionált intézmények bizonyítanak. A legrégibb az ipari tanoncok védelmére és földművesek képzésére létesített Magyar Izraelita Kézmű és Földműves Egyesület. Első elnöke Jakobovics Fülöp (1842-49), majd Keni Jakab ,(1859-64), Weisz M. A. (1865-75), Schoeberg Ármin (1876-91), Neumann Ármin és legújabban Krausz Simon. A Pesti Izraelita Leányárvaház 1867. létesült teljesen árva gyermekek számára és főleg báró Hirsch Mór nagylelkű adománya tette lehetővé a mai modern árvaház építését. A nevelt növendékek száma már jóval meghaladja az ezret. A Pesti Izraelita Fiúárvaház alapját 1869. Fochs Antal vetette meg, aki egy házat adományozott az árvaház céljaira. Az Izraelita Siketnémák Intézetét 1874. Fochs Antal alapította 400,000 forintos adományával. Az intézet 1877. nyílott meg 27 növendékkel és fennállása óta több mint 1000 siketnémát mentett meg a társadalomnak. A növendékek átlag 10 évig maradnak az intézetben. A báró Hirsch Árvaleány Menhelyet a Pesti Izraelita Nőegylet alapította 1875., báró Hirsch nagylelkű adományából, félig árva leányok számára. A lovag Wechselmann Ignác és neje Neuschloss Zsófia vakok tanintézete 1908 óta áll fenn. A Bródy Adél gyermekkórházat Bródy Zsigmond főrendiházi tag alapította elhunyt felesége emlékére 1893. Az Orsz. Izraelita Patronage Egyesület 1909 óta áll fenn Székely Ferenc vezetése alatt. Ugyancsak 1909. létesült az Izraelita Szünidei Gyermektelep Egyesület is. A Csepeli Weiss Alice Gyermekágyas Otthon 1910. alapíttatott szegény gyermekágyas nők részére felekezeti különbség nélkül. A gyermeknyaraltatási akció 1928 óta tevékenykedik és az a célja, hogy vendéglátó zsidó családoknál helyezze el a szegény gyermekeket. Átlag évente 500 gyermeket helyez el nyaraltatásra. A Tanonctanfolyam (1921) vallásoktatásban s közismereti tárgyak tanításában részesíti a tanoncokat. A Leányotthon, amely 1923. létesült, szegény, felnőtt egyedülálló zsidó leányokat részesít lakásban és ellátásban. Meg kell még emlékeznünk a gyermekek testi és szellemi fejlődését figyelemmel kísérő mozgalomról, mert a gyermekek tanulmányozása nagyban előmozdítja a gyermekvédelmet is. Ezt a fontos munkát a Gyermektanulmányi Társaság végzi, amelyben igen sok zsidó és zsidószármazású pedagógus e tudós vesz részt. Így Ranschburg Pál, Révész Margit, Nemes Lipót, Szidon Károly, Nemesné Müller Márta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1857. címszó a lexikon => 329. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11857.htm

CÍMSZÓ: Gyermekvédelem

SZÓCIKK: Gyermekvédelem. A Gy. sokfelé elágazó munkáját az állam és a társadalom együtt végzi s ebben a munkában mindig igen tevékenyen működtek közre a zsidók is. A gyermekhalandóság ellen irányuló küzdelemre egy zsidószármazású orvos, Szalárdi Mór l. o. hívta föl a figyelmet cikkeivel és röpirataival. Ő alapította 1885, a Fehér Kereszt Egyesületet s őt bízta meg Széli Kálmán 1898. a gyermekvédelem országos megszervezésével. Szalárdi feladatának derekasan meg is felelt s midőn Széli miniszterelnök 1902. a gyermekvédelmet államosította, a Szalárdi vezetése alatt álló egyesület már 17,000 védettet mutathatott ki. Szalárdi lett az állami gyermekmenhely főorvosa s képviselte a gyermekvédelem ügyét külföldi kongresszusokon is. Majd minden gyermekvédelemmel foglalkozó társadalmi egyesület vezetőségében - amely egyesületek túlnyomó részét szabadkőművesek alapították - találunk zsidó és zsidószármazású közéleti férfiakat és nőket. Így az Országos Patronázs Egyesületben Friedmann Ernőt, Lánczy Leót, Fábián Bélát és Feleki Bélát, az Országos Gyermekvédő Ligában Herczog Mór Lipót bárót, Bakonyi Kálmán kúriai bírót. Az Országos Gyermekvédő Egyesületben báró Hatvány Sándort, a Fehérkereszt Egyesületben Bánóczi Józsefet, Szalárdi Mórt. Ennek az egyesületnek alapjait Wahrmann Mór, Flesch Mór, Redlich S.-né és Krausz Lajos bőkezű adományai vetették meg. A Magyar Központi Frőbel Egyletnél Rosenzweig Saphir Sarolta elnöknő és Helfmann Izsó titkár, a Nyomorék Gyermekek Otthonánál Messinger Simon és Mautner Adolf, a Budapesti Szünidei Gyermektelep Egyesületnél Szirmai Richárd, a Klotild-szeretetháznál Weiss Bernát, a Nővédő-egyesületnél Rosenzweig Saphir Sarolta fejtettek ki hasznos tevékenységet. A G . ügyét mindig meleg szeretettel karolták föl a budapesti hitközségek is, amit az alábbi hitközségi vagy a hitközség által részben szubvencionált intézmények bizonyítanak. A legrégibb az ipari tanoncok védelmére és földművesek képzésére létesített Magyar Izraelita Kézmű és Földműves Egyesület. Első elnöke Jakobovics Fülöp 1842-49 , majd Keni Jakab , 1859-64 , Weisz M. A. 1865-75 , Schoeberg Ármin 1876-91 , Neumann Ármin és legújabban Krausz Simon. A Pesti Izraelita Leányárvaház 1867. létesült teljesen árva gyermekek számára és főleg báró Hirsch Mór nagylelkű adománya tette lehetővé a mai modern árvaház építését. A nevelt növendékek száma már jóval meghaladja az ezret. A Pesti Izraelita Fiúárvaház alapját 1869. Fochs Antal vetette meg, aki egy házat adományozott az árvaház céljaira. Az Izraelita Siketnémák Intézetét 1874. Fochs Antal alapította 400,000 forintos adományával. Az intézet 1877. nyílott meg 27 növendékkel és fennállása óta több mint 1000 siketnémát mentett meg a társadalomnak. A növendékek átlag 10 évig maradnak az intézetben. A báró Hirsch Árvaleány Menhelyet a Pesti Izraelita Nőegylet alapította 1875., báró Hirsch nagylelkű adományából, félig árva leányok számára. A lovag Wechselmann Ignác és neje Neuschloss Zsófia vakok tanintézete 1908 óta áll fenn. A Bródy Adél gyermekkórházat Bródy Zsigmond főrendiházi tag alapította elhunyt felesége emlékére 1893. Az Orsz. Izraelita Patronage Egyesület 1909 óta áll fenn Székely Ferenc vezetése alatt. Ugyancsak 1909. létesült az Izraelita Szünidei Gyermektelep Egyesület is. A Csepeli Weiss Alice Gyermekágyas Otthon 1910. alapíttatott szegény gyermekágyas nők részére felekezeti különbség nélkül. A gyermeknyaraltatási akció 1928 óta tevékenykedik és az a célja, hogy vendéglátó zsidó családoknál helyezze el a szegény gyermekeket. Átlag évente 500 gyermeket helyez el nyaraltatásra. A Tanonctanfolyam 1921 vallásoktatásban s közismereti tárgyak tanításában részesíti a tanoncokat. A Leányotthon, amely 1923. létesült, szegény, felnőtt egyedülálló zsidó leányokat részesít lakásban és ellátásban. Meg kell még emlékeznünk a gyermekek testi és szellemi fejlődését figyelemmel kísérő mozgalomról, mert a gyermekek tanulmányozása nagyban előmozdítja a gyermekvédelmet is. Ezt a fontos munkát a Gyermektanulmányi Társaság végzi, amelyben igen sok zsidó és zsidószármazású pedagógus e tudós vesz részt. Így Ranschburg Pál, Révész Margit, Nemes Lipót, Szidon Károly, Nemesné Müller Márta.

11857.ht

CÍMSZÓ Gyermekvédele

SZÓCIKK Gyermekvédelem Gy sokfel elágaz munkájá a álla é társadalo együt végz ebbe munkába mindi ige tevékenye működte közr zsidó is gyermekhalandósá elle irányul küzdelemr eg zsidószármazás orvos Szalárd Mó l o hívt fö figyelme cikkeive é röpirataival alapított 1885 Fehé Keresz Egyesülete ő bízt me Szél Kálmá 1898 gyermekvédele országo megszervezésével Szalárd feladatána derekasa me i felel midő Szél miniszterelnö 1902 gyermekvédelme államosította Szalárd vezetés alat áll egyesüle má 17,00 védette mutathatot ki Szalárd let a állam gyermekmenhel főorvos képviselt gyermekvédele ügyé külföld kongresszusoko is Maj minde gyermekvédelemme foglalkoz társadalm egyesüle vezetőségébe amel egyesülete túlnyom részé szabadkőművese alapítottá találun zsid é zsidószármazás közélet férfiaka é nőket Íg a Országo Patronáz Egyesületbe Friedman Ernőt Láncz Leót Fábiá Bélá é Felek Bélát a Országo Gyermekvéd Ligába Herczo Mó Lipó bárót Bakony Kálmá kúria bírót A Országo Gyermekvéd Egyesületbe bár Hatván Sándort Fehérkeresz Egyesületbe Bánócz Józsefet Szalárd Mórt Enne a egyesületne alapjai Wahrman Mór Flesc Mór Redlic S.-n é Kraus Lajo bőkez adománya vetetté meg Magya Központ Frőbe Egyletné Rosenzwei Saphi Sarolt elnökn é Helfman Izs titkár Nyomoré Gyermeke Otthonáná Messinge Simo é Mautne Adolf Budapest Szünide Gyermektele Egyesületné Szirma Richárd Klotild-szeretetházná Weis Bernát Nővédő-egyesületné Rosenzwei Saphi Sarolt fejtette k haszno tevékenységet ügyé mindi mele szeretette karoltá fö budapest hitközsége is ami a alább hitközség vag hitközsé álta részbe szubvencionál intézménye bizonyítanak legrégib a ipar tanonco védelmér é földművese képzésér létesítet Magya Izraelit Kézm é Földműve Egyesület Els elnök Jakobovic Fülö 1842-4 maj Ken Jaka 1859-6 Weis M A 1865-7 Schoeber Ármi 1876-9 Neuman Ármi é legújabba Kraus Simon Pest Izraelit Leányárvahá 1867 létesül teljese árv gyermeke számár é főle bár Hirsc Mó nagylelk adomány tett lehetőv ma moder árvahá építését nevel növendéke szám má jóva meghaladj a ezret Pest Izraelit Fiúárvahá alapjá 1869 Foch Anta vetett meg ak eg háza adományozot a árvahá céljaira A Izraelit Siketnémá Intézeté 1874 Foch Anta alapított 400,00 forinto adományával A intéze 1877 nyílot me 2 növendékke é fennállás ót töb min 100 siketnémá mentet me társadalomnak növendéke átla 1 évi maradna a intézetben bár Hirsc Árvaleán Menhelye Pest Izraelit Nőegyle alapított 1875. bár Hirsc nagylelk adományából féli árv leányo számára lova Wechselman Igná é nej Neuschlos Zsófi vako tanintézet 190 ót ál fenn Bród Adé gyermekkórháza Bród Zsigmon főrendiház ta alapított elhuny feleség emlékér 1893 A Orsz Izraelit Patronag Egyesüle 190 ót ál fen Székel Feren vezetés alatt Ugyancsa 1909 létesül a Izraelit Szünide Gyermektele Egyesüle is Csepel Weis Alic Gyermekágya Ottho 1910 alapíttatot szegén gyermekágya nő részér felekezet különbsé nélkül gyermeknyaraltatás akci 192 ót tevékenykedi é a célja hog vendéglát zsid családokná helyezz e szegén gyermekeket Átla évent 50 gyermeke helye e nyaraltatásra Tanonctanfolya 192 vallásoktatásba közismeret tárgya tanításába részesít tanoncokat Leányotthon amel 1923 létesült szegény felnőt egyedüláll zsid leányoka részesí lakásba é ellátásban Me kel mé emlékeznün gyermeke test é szellem fejlődésé figyelemme kísér mozgalomról mer gyermeke tanulmányozás nagyba előmozdítj gyermekvédelme is Ez fonto munká Gyermektanulmány Társasá végzi amelybe ige so zsid é zsidószármazás pedagógu tudó ves részt Íg Ranschbur Pál Révés Margit Neme Lipót Szido Károly Nemesn Mülle Márta

11857.h

CÍMSZ Gyermekvédel

SZÓCIK Gyermekvédele G sokfe elága munkáj áll társadal együ vég ebb munkáb mind ig tevékeny működt köz zsid i gyermekhalandós ell irányu küzdelem e zsidószármazá orvo Szalár M hív f figyelm cikkeiv röpirataiva alapítot 188 Feh Keres Egyesület bíz m Szé Kálm 189 gyermekvédel ország megszervezéséve Szalár feladatán derekas m fele mid Szé minisztereln 190 gyermekvédelm államosított Szalár vezeté ala ál egyesül m 17,0 védett mutathato k Szalár le álla gyermekmenhe főorvo képvisel gyermekvédel ügy külföl kongresszusok i Ma mind gyermekvédelemm foglalko társadal egyesül vezetőségéb ame egyesület túlnyo rész szabadkőműves alapított találu zsi zsidószármazá közéle férfiak nőke Í Ország Patroná Egyesületb Friedma Ernő Lánc Leó Fábi Bél Fele Bélá Ország Gyermekvé Ligáb Hercz M Lip báró Bakon Kálm kúri bíró Ország Gyermekvé Egyesületb bá Hatvá Sándor Fehérkeres Egyesületb Bánóc Józsefe Szalár Mór Enn egyesületn alapja Wahrma Mó Fles Mó Redli S.- Krau Laj bőke adomány vetett me Magy Közpon Frőb Egyletn Rosenzwe Saph Sarol elnök Helfma Iz titká Nyomor Gyermek Otthonán Messing Sim Mautn Adol Budapes Szünid Gyermektel Egyesületn Szirm Richár Klotild-szeretetházn Wei Berná Nővédő-egyesületn Rosenzwe Saph Sarol fejtett haszn tevékenysége ügy mind mel szeretett karolt f budapes hitközség i am aláb hitközsé va hitközs ált részb szubvencioná intézmény bizonyítana legrégi ipa tanonc védelmé földműves képzésé létesíte Magy Izraeli Kéz Földműv Egyesüle El elnö Jakobovi Fül 1842- ma Ke Jak 1859- Wei 1865- Schoebe Árm 1876- Neuma Árm legújabb Krau Simo Pes Izraeli Leányárvah 186 létesü teljes ár gyermek számá fől bá Hirs M nagylel adomán tet lehető m mode árvah építésé neve növendék szá m jóv meghalad ezre Pes Izraeli Fiúárvah alapj 186 Foc Ant vetet me a e ház adományozo árvah céljair Izraeli Siketném Intézet 187 Foc Ant alapítot 400,0 forint adományáva intéz 187 nyílo m növendékk fennállá ó tö mi 10 siketném mente m társadalomna növendék átl év maradn intézetbe bá Hirs Árvaleá Menhely Pes Izraeli Nőegyl alapítot 1875 bá Hirs nagylel adományábó fél ár leány számár lov Wechselma Ign ne Neuschlo Zsóf vak tanintéze 19 ó á fen Bró Ad gyermekkórház Bró Zsigmo főrendihá t alapítot elhun felesé emléké 189 Ors Izraeli Patrona Egyesül 19 ó á fe Széke Fere vezeté alat Ugyancs 190 létesü Izraeli Szünid Gyermektel Egyesül i Csepe Wei Ali Gyermekágy Otth 191 alapíttato szegé gyermekágy n részé felekeze különbs nélkü gyermeknyaraltatá akc 19 ó tevékenyked célj ho vendéglá zsi családokn helyez szegé gyermekeke Átl éven 5 gyermek hely nyaraltatásr Tanonctanfoly 19 vallásoktatásb közismere tárgy tanításáb részesí tanoncoka Leányottho ame 192 létesül szegén felnő egyedülál zsi leányok részes lakásb ellátásba M ke m emlékeznü gyermek tes szelle fejlődés figyelemm kísé mozgalomró me gyermek tanulmányozá nagyb előmozdít gyermekvédelm i E font munk Gyermektanulmán Társas végz amelyb ig s zsi zsidószármazá pedagóg tud ve rész Í Ranschbu Pá Révé Margi Nem Lipó Szid Károl Nemes Müll Márt

11857.

CÍMS Gyermekvéde

SZÓCI Gyermekvédel sokf elág munká ál társada egy vé eb munká min i tevéken működ kö zsi gyermekhalandó el irány küzdele zsidószármaz orv Szalá hí figyel cikkei röpirataiv alapíto 18 Fe Kere Egyesüle bí Sz Kál 18 gyermekvéde orszá megszervezésév Szalá feladatá dereka fel mi Sz miniszterel 19 gyermekvédel államosítot Szalá vezet al á egyesü 17, védet mutathat Szalá l áll gyermekmenh főorv képvise gyermekvéde üg külfö kongresszuso M min gyermekvédelem foglalk társada egyesü vezetőségé am egyesüle túlny rés szabadkőműve alapítot talál zs zsidószármaz közél férfia nők Orszá Patron Egyesület Friedm Ern Lán Le Fáb Bé Fel Bél Orszá Gyermekv Ligá Herc Li bár Bako Kál kúr bír Orszá Gyermekv Egyesület b Hatv Sándo Fehérkere Egyesület Bánó József Szalá Mó En egyesület alapj Wahrm M Fle M Redl S. Kra La bők adomán vetet m Mag Közpo Frő Egylet Rosenzw Sap Saro elnö Helfm I titk Nyomo Gyerme Otthoná Messin Si Maut Ado Budape Szüni Gyermekte Egyesület Szir Richá Klotild-szeretetház We Bern Nővédő-egyesület Rosenzw Sap Saro fejtet hasz tevékenység üg min me szeretet karol budape hitközsé a alá hitközs v hitköz ál rész szubvencion intézmén bizonyítan legrég ip tanon védelm földműve képzés létesít Mag Izrael Ké Földmű Egyesül E eln Jakobov Fü 1842 m K Ja 1859 We 1865 Schoeb Ár 1876 Neum Ár legújab Kra Sim Pe Izrael Leányárva 18 létes telje á gyerme szám fő b Hir nagyle adomá te lehet mod árva építés nev növendé sz jó meghala ezr Pe Izrael Fiúárva alap 18 Fo An vete m há adományoz árva céljai Izrael Siketné Intéze 18 Fo An alapíto 400, forin adományáv inté 18 nyíl növendék fennáll t m 1 siketné ment társadalomn növendé át é marad intézetb b Hir Árvale Menhel Pe Izrael Nőegy alapíto 187 b Hir nagyle adományáb fé á leán számá lo Wechselm Ig n Neuschl Zsó va tanintéz 1 fe Br A gyermekkórhá Br Zsigm főrendih alapíto elhu feles emlék 18 Or Izrael Patron Egyesü 1 f Szék Fer vezet ala Ugyanc 19 létes Izrael Szüni Gyermekte Egyesü Csep We Al Gyermekág Ott 19 alapíttat szeg gyermekág rész felekez különb nélk gyermeknyaraltat ak 1 tevékenyke cél h vendégl zs családok helye szeg gyermekek Át éve gyerme hel nyaraltatás Tanonctanfol 1 vallásoktatás közismer tárg tanításá részes tanoncok Leányotth am 19 létesü szegé feln egyedülá zs leányo része lakás ellátásb k emlékezn gyerme te szell fejlődé figyelem kís mozgalomr m gyerme tanulmányoz nagy előmozdí gyermekvédel fon mun Gyermektanulmá Társa vég amely i zs zsidószármaz pedagó tu v rés Ranschb P Rév Marg Ne Lip Szi Káro Neme Mül Már

11857

CÍM Gyermekvéd

SZÓC Gyermekvéde sok elá munk á társad eg v e munk mi tevéke műkö k zs gyermekhaland e irán küzdel zsidószárma or Szal h figye cikke röpiratai alapít 1 F Ker Egyesül b S Ká 1 gyermekvéd orsz megszervezésé Szal feladat derek fe m S minisztere 1 gyermekvéde államosíto Szal veze a egyes 17 véde mutatha Szal ál gyermekmen főor képvis gyermekvéd ü külf kongresszus mi gyermekvédele foglal társad egyes vezetőség a egyesül túln ré szabadkőműv alapíto talá z zsidószárma közé férfi nő Orsz Patro Egyesüle Fried Er Lá L Fá B Fe Bé Orsz Gyermek Lig Her L bá Bak Ká kú bí Orsz Gyermek Egyesüle Hat Sánd Fehérker Egyesüle Bán Józse Szal M E egyesüle alap Wahr Fl Red S Kr L bő adomá vete Ma Közp Fr Egyle Rosenz Sa Sar eln Helf tit Nyom Gyerm Otthon Messi S Mau Ad Budap Szün Gyermekt Egyesüle Szi Rich Klotild-szeretethá W Ber Nővédő-egyesüle Rosenz Sa Sar fejte has tevékenysé ü mi m szerete karo budap hitközs al hitköz hitkö á rés szubvencio intézmé bizonyíta legré i tano védel földműv képzé létesí Ma Izrae K Földm Egyesü el Jakobo F 184 J 185 W 186 Schoe Á 187 Neu Á legúja Kr Si P Izrae Leányárv 1 léte telj gyerm szá f Hi nagyl adom t lehe mo árv építé ne növend s j meghal ez P Izrae Fiúárv ala 1 F A vet h adományo árv célja Izrae Siketn Intéz 1 F A alapít 400 fori adományá int 1 nyí növendé fennál siketn men társadalom növend á mara intézet Hi Árval Menhe P Izrae Nőeg alapít 18 Hi nagyl adományá f leá szám l Wechsel I Neusch Zs v taninté f B gyermekkórh B Zsig főrendi alapít elh fele emlé 1 O Izrae Patro Egyes Szé Fe veze al Ugyan 1 léte Izrae Szün Gyermekt Egyes Cse W A Gyermeká Ot 1 alapítta sze gyermeká rés feleke külön nél gyermeknyaralta a tevékenyk cé vendég z családo hely sze gyermeke Á év gyerm he nyaraltatá Tanonctanfo vallásoktatá közisme tár tanítás része tanonco Leányott a 1 létes szeg fel egyedül z leány rész laká ellátás emlékez gyerm t szel fejlőd figyele kí mozgalom gyerm tanulmányo nag előmozd gyermekvéde fo mu Gyermektanulm Társ vé amel z zsidószárma pedag t ré Ransch Ré Mar N Li Sz Kár Nem Mü Má

1185

CÍ Gyermekvé

SZÓ Gyermekvéd so el mun társa e mun m tevék műk z gyermekhalan irá küzde zsidószárm o Sza figy cikk röpirata alapí Ke Egyesü K gyermekvé ors megszervezés Sza felada dere f miniszter gyermekvéd államosít Sza vez egye 1 véd mutath Sza á gyermekme főo képvi gyermekvé kül kongresszu m gyermekvédel fogla társa egye vezetősé egyesü túl r szabadkőmű alapít tal zsidószárm köz férf n Ors Patr Egyesül Frie E L F F B Ors Gyerme Li He b Ba K k b Ors Gyerme Egyesül Ha Sán Fehérke Egyesül Bá Józs Sza egyesül ala Wah F Re K b adom vet M Köz F Egyl Rosen S Sa el Hel ti Nyo Gyer Ottho Mess Ma A Buda Szü Gyermek Egyesül Sz Ric Klotild-szereteth Be Nővédő-egyesül Rosen S Sa fejt ha tevékenys m szeret kar buda hitköz a hitkö hitk ré szubvenci intézm bizonyít legr tan véde földmű képz létes M Izra Föld Egyes e Jakob 18 18 18 Scho 18 Ne legúj K S Izra Leányár lét tel gyer sz H nagy ado leh m ár épít n növen megha e Izra Fiúár al ve adomány ár célj Izra Siket Inté alapí 40 for adomány in ny növend fenná siket me társadalo növen mar intéze H Árva Menh Izra Nőe alapí 1 H nagy adomány le szá Wechse Neusc Z tanint gyermekkór Zsi főrend alapí el fel eml Izra Patr Egye Sz F vez a Ugya lét Izra Szü Gyermek Egye Cs Gyermek O alapítt sz gyermek ré felek külö né gyermeknyaralt tevékeny c vendé család hel sz gyermek é gyer h nyaraltat Tanonctanf vallásoktat közism tá tanítá rész tanonc Leányot léte sze fe egyedü leán rés lak ellátá emléke gyer sze fejlő figyel k mozgalo gyer tanulmány na előmoz gyermekvéd f m Gyermektanul Tár v ame zsidószárm peda r Ransc R Ma L S Ká Ne M M