11861.htm

CÍMSZÓ: Gyöngyi

SZEMÉLYNÉV: Gyöngyi Izsó

SZÓCIKK: Gyöngyi Izsó, színész és író szül. Miskolcon 1860 márc.-ban, megh. Budapesten 1923 dec. 5. Sziniakadémia elvégzése után hosszabb időn át vidéki nagyobb színpadokon működött, majd a fővárosban a Népszínháznak, a Vígszínháznak, a Királyszínháznak és a Magyar Színháznak lett tagja. Főképpen komikus szerepkörbe aratott nagy sikereket, de mint drámai színész is kivált. Színművei: Irma öröksége és Hortobágyi virtus. Emlékezései Színész egy félszázadon át c. 1921. jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1861. címszó a lexikon => 331. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11861.htm

CÍMSZÓ: Gyöngyi

SZEMÉLYNÉV: Gyöngyi Izsó

SZÓCIKK: Gyöngyi Izsó, színész és író szül. Miskolcon 1860 márc.-ban, megh. Budapesten 1923 dec. 5. Sziniakadémia elvégzése után hosszabb időn át vidéki nagyobb színpadokon működött, majd a fővárosban a Népszínháznak, a Vígszínháznak, a Királyszínháznak és a Magyar Színháznak lett tagja. Főképpen komikus szerepkörbe aratott nagy sikereket, de mint drámai színész is kivált. Színművei: Irma öröksége és Hortobágyi virtus. Emlékezései Színész egy félszázadon át c. 1921. jelentek meg.

11861.ht

CÍMSZÓ Gyöngy

SZEMÉLYNÉV Gyöngy Izs

SZÓCIKK Gyöngy Izsó színés é ír szül Miskolco 186 márc.-ban megh Budapeste 192 dec 5 Sziniakadémi elvégzés utá hosszab idő á vidék nagyob színpadoko működött maj fővárosba Népszínháznak Vígszínháznak Királyszínházna é Magya Színházna let tagja Főképpe komiku szerepkörb aratot nag sikereket d min dráma színés i kivált Színművei Irm örökség é Hortobágy virtus Emlékezése Színés eg félszázado á c 1921 jelente meg

11861.h

CÍMSZ Gyöng

SZEMÉLYNÉ Gyöng Iz

SZÓCIK Gyöng Izs színé í szü Miskolc 18 márc.-ba meg Budapest 19 de Sziniakadém elvégzé ut hossza id vidé nagyo színpadok működöt ma fővárosb Népszínházna Vígszínházna Királyszínházn Magy Színházn le tagj Főképp komik szerepkör arato na sikereke mi drám színé kivál Színműve Ir öröksé Hortobág virtu Emlékezés Színé e félszázad 192 jelent me

11861.

CÍMS Gyön

SZEMÉLYN Gyön I

SZÓCI Gyön Iz szín sz Miskol 1 márc.-b me Budapes 1 d Sziniakadé elvégz u hossz i vid nagy színpado működö m főváros Népszínházn Vígszínházn Királyszínház Mag Színház l tag Főkép komi szerepkö arat n sikerek m drá szín kivá Színműv I öröks Hortobá virt Emlékezé Szín félszáza 19 jelen m

11861

CÍM Gyö

SZEMÉLY Gyö

SZÓC Gyö I szí s Misko márc.- m Budape Sziniakad elvég hoss vi nag színpad működ főváro Népszínház Vígszínház Királyszínhá Ma Színhá ta Főké kom szerepk ara sikere dr szí kiv Színmű örök Hortob vir Emlékez Szí félszáz 1 jele

1186

CÍ Gy

SZEMÉL Gy

SZÓ Gy sz Misk márc. Budap Sziniaka elvé hos v na színpa műkö fővár Népszínhá Vígszínhá Királyszính M Szính t Fők ko szerep ar siker d sz ki Színm örö Horto vi Emléke Sz félszá jel