11867.htm

CÍMSZÓ: György

SZEMÉLYNÉV: György Ferenc

SZÓCIKK: György Ferenc, író és hírlapíró, szül. Tiszaújlakon 1898. Mint katona végigküzdötte a világ háborút, majd hírlapíró lett és a forradalom óta szlovenszkói magyar sajtóban dolgozik. Pozsonyban az «Élet» szerkesztője. Szlovenszkónak Ruszinszkónak többszörös boksz- és birkózó bajnoka. Kötete: Napisten ölén (1923).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1867. címszó a lexikon => 333. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11867.htm

CÍMSZÓ: György

SZEMÉLYNÉV: György Ferenc

SZÓCIKK: György Ferenc, író és hírlapíró, szül. Tiszaújlakon 1898. Mint katona végigküzdötte a világ háborút, majd hírlapíró lett és a forradalom óta szlovenszkói magyar sajtóban dolgozik. Pozsonyban az Élet szerkesztője. Szlovenszkónak Ruszinszkónak többszörös boksz- és birkózó bajnoka. Kötete: Napisten ölén 1923 .

11867.ht

CÍMSZÓ Györg

SZEMÉLYNÉV Györg Feren

SZÓCIKK Györg Ferenc ír é hírlapíró szül Tiszaújlako 1898 Min katon végigküzdött vilá háborút maj hírlapír let é forradalo ót szlovenszkó magya sajtóba dolgozik Pozsonyba a Éle szerkesztője Szlovenszkóna Ruszinszkóna többszörö boksz é birkóz bajnoka Kötete Napiste ölé 192

11867.h

CÍMSZ Györ

SZEMÉLYNÉ Györ Fere

SZÓCIK Györ Feren í hírlapír szü Tiszaújlak 189 Mi kato végigküzdöt vil háború ma hírlapí le forradal ó szlovenszk magy sajtób dolgozi Pozsonyb Él szerkesztőj Szlovenszkón Ruszinszkón többször boks birkó bajnok Kötet Napist öl 19

11867.

CÍMS Gyö

SZEMÉLYN Gyö Fer

SZÓCI Gyö Fere hírlapí sz Tiszaújla 18 M kat végigküzdö vi hábor m hírlap l forrada szlovensz mag sajtó dolgoz Pozsony É szerkesztő Szlovenszkó Ruszinszkó többszö bok birk bajno Köte Napis ö 1

11867

CÍM Gy

SZEMÉLY Gy Fe

SZÓC Gy Fer hírlap s Tiszaújl 1 ka végigküzd v hábo hírla forrad szlovens ma sajt dolgo Pozson szerkeszt Szlovenszk Ruszinszk többsz bo bir bajn Köt Napi

1186

CÍ G

SZEMÉL G F

SZÓ G Fe hírla Tiszaúj k végigküz háb hírl forra szloven m saj dolg Pozso szerkesz Szlovensz Ruszinsz többs b bi baj Kö Nap