11869.htm

CÍMSZÓ: Győri

SZEMÉLYNÉV: Győri Imre

SZÓCIKK: 2. Gy.(Mikes ) Imre, újságíró, szül. Budapesten 1900 febr.9. Az újságírói pályát Budapesten kezdte majd Bécsben dolgozott magyar lapoknak, most Erdélyben él. Itt előbb a Keleti Újságnak volt a munkatársa, jelenleg a Brassói Lapok kötelékébe tartozik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1869. címszó a lexikon => 333. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11869.htm

CÍMSZÓ: Győri

SZEMÉLYNÉV: Győri Imre

SZÓCIKK: 2. Gy. Mikes Imre, újságíró, szül. Budapesten 1900 febr.9. Az újságírói pályát Budapesten kezdte majd Bécsben dolgozott magyar lapoknak, most Erdélyben él. Itt előbb a Keleti Újságnak volt a munkatársa, jelenleg a Brassói Lapok kötelékébe tartozik.

11869.ht

CÍMSZÓ Győr

SZEMÉLYNÉV Győr Imr

SZÓCIKK 2 Gy Mike Imre újságíró szül Budapeste 190 febr.9 A újságíró pályá Budapeste kezdt maj Bécsbe dolgozot magya lapoknak mos Erdélybe él It előb Kelet Újságna vol munkatársa jelenle Brassó Lapo kötelékéb tartozik

11869.h

CÍMSZ Győ

SZEMÉLYNÉ Győ Im

SZÓCIK G Mik Imr újságír szü Budapest 19 febr. újságír pály Budapest kezd ma Bécsb dolgozo magy lapokna mo Erdélyb é I elő Kele Újságn vo munkatárs jelenl Brass Lap köteléké tartozi

11869.

CÍMS Gy

SZEMÉLYN Gy I

SZÓCI Mi Im újságí sz Budapes 1 febr újságí pál Budapes kez m Bécs dolgoz mag lapokn m Erdély el Kel Újság v munkatár jelen Bras La kötelék tartoz

11869

CÍM G

SZEMÉLY G

SZÓC M I újság s Budape feb újság pá Budape ke Béc dolgo ma lapok Erdél e Ke Újsá munkatá jele Bra L kötelé tarto

1186SZEMÉL

SZÓ újsá Budap fe újsá p Budap k Bé dolg m lapo Erdé K Újs munkat jel Br kötel tart