11878.htm

CÍMSZÓ: Haáz

SZEMÉLYNÉV: Haáz István

SZÓCIKK: Haáz István, író és színműíró, szül. Budapesten 1877., megh. u. o. 1916. 1906-ban megszerezte az ügyvédi oklevelet. A budapesti orfeumok megmagyarosításához nagy mértékben hozzájárult és százötvennél több egyfelvonásos, kacagtató bohózatával kiszorította a külföldi, jórészt német eredetű és részben németnyelvű selejtes darabokat. Szégyen, gyalázat! c. népies bohózata nyomtatásban is megjelent (Gyoma,1913)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1878. címszó a lexikon => 335. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11878.htm

CÍMSZÓ: Haáz

SZEMÉLYNÉV: Haáz István

SZÓCIKK: Haáz István, író és színműíró, szül. Budapesten 1877., megh. u. o. 1916. 1906-ban megszerezte az ügyvédi oklevelet. A budapesti orfeumok megmagyarosításához nagy mértékben hozzájárult és százötvennél több egyfelvonásos, kacagtató bohózatával kiszorította a külföldi, jórészt német eredetű és részben németnyelvű selejtes darabokat. Szégyen, gyalázat! c. népies bohózata nyomtatásban is megjelent Gyoma,1913

11878.ht

CÍMSZÓ Haá

SZEMÉLYNÉV Haá Istvá

SZÓCIKK Haá István ír é színműíró szül Budapeste 1877. megh u o 1916 1906-ba megszerezt a ügyvéd oklevelet budapest orfeumo megmagyarosításáho nag mértékbe hozzájárul é százötvenné töb egyfelvonásos kacagtat bohózatáva kiszorított külföldi jórész néme eredet é részbe németnyelv selejte darabokat Szégyen gyalázat c népie bohózat nyomtatásba i megjelen Gyoma,191

11878.h

CÍMSZ Ha

SZEMÉLYNÉ Ha Istv

SZÓCIK Ha Istvá í színműír szü Budapest 1877 meg 191 1906-b megszerez ügyvé oklevele budapes orfeum megmagyarosításáh na mértékb hozzájáru százötvenn tö egyfelvonáso kacagta bohózatáv kiszorítot külföld jórés ném erede részb németnyel selejt daraboka Szégye gyaláza népi bohóza nyomtatásb megjele Gyoma,19

11878.

CÍMS H

SZEMÉLYN H Ist

SZÓCI H Istv színműí sz Budapes 187 me 19 1906- megszere ügyv oklevel budape orfeu megmagyarosításá n mérték hozzájár százötven t egyfelvonás kacagt bohózatá kiszoríto külföl jóré né ered rész németnye selej darabok Szégy gyaláz nép bohóz nyomtatás megjel Gyoma,1

11878

CÍM

SZEMÉLY Is

SZÓC Ist színmű s Budape 18 m 1 1906 megszer ügy okleve budap orfe megmagyarosítás mérté hozzájá százötve egyfelvoná kacag bohózat kiszorít külfö jór n ere rés németny sele darabo Szég gyalá né bohó nyomtatá megje Gyoma,

1187SZEMÉL I

SZÓ Is színm Budap 1 190 megsze üg oklev buda orf megmagyarosítá mért hozzáj százötv egyfelvon kaca bohóza kiszorí külf jó er ré németn sel darab Szé gyal n boh nyomtat megj Gyoma