11879.htm

CÍMSZÓ: Haazinu

SZÓCIKK: Haazinu, hetiszakasz, mely Mózes 5. könyve 32. fejezetének elejétől a fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Mózes éneke. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Sámuel második könyve 22. fejezetének elejétől a fejezet végéig terjed. A tórái és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy ez utóbbi is, mint a tórái szakasz, zsoltárszerű költeményt tartalmaz.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1879. címszó a lexikon => 335. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11879.htm

CÍMSZÓ: Haazinu

SZÓCIKK: Haazinu, hetiszakasz, mely Mózes 5. könyve 32. fejezetének elejétől a fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Mózes éneke. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Sámuel második könyve 22. fejezetének elejétől a fejezet végéig terjed. A tórái és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy ez utóbbi is, mint a tórái szakasz, zsoltárszerű költeményt tartalmaz.

11879.ht

CÍMSZÓ Haazin

SZÓCIKK Haazinu hetiszakasz mel Móze 5 könyv 32 fejezeténe elejétő fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Móze éneke hetiszakaszho tartoz próféta rés Sámue másodi könyv 22 fejezeténe elejétő fejeze végéi terjed tórá é próféta szakas közöt a a összefüggés hog e utóbb is min tórá szakasz zsoltárszer költemény tartalmaz

11879.h

CÍMSZ Haazi

SZÓCIK Haazin hetiszakas me Móz köny 3 fejezetén elejét fejez végé terje rés foglal magába Röv tartalm Móz ének hetiszakaszh tarto prófét ré Sámu másod köny 2 fejezetén elejét fejez végé terje tór prófét szaka közö összefüggé ho utób i mi tór szakas zsoltársze költemén tartalma

11879.

CÍMS Haaz

SZÓCI Haazi hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje vég terj ré fogla magáb Rö tartal Mó éne hetiszakasz tart prófé r Sám máso kön fejezeté elejé feje vég terj tó prófé szak köz összefügg h utó m tó szaka zsoltársz költemé tartalm

11879

CÍM Haa

SZÓC Haaz hetiszak M kö fejezet elej fej vé ter r fogl magá R tarta M én hetiszakas tar próf Sá más kö fejezet elej fej vé ter t próf sza kö összefüg ut t szak zsoltárs költem tartal

1187

CÍ Ha

SZÓ Haa hetisza k fejeze ele fe v te fog mag tart é hetiszaka ta pró S má k fejeze ele fe v te pró sz k összefü u sza zsoltár költe tarta