11881.htm

CÍMSZÓ: Hachnoszasz káló

SZÓCIKK: Hachnoszaszkáló. Leánykiházasítás. Pénzgyűjtés leánykiházasításra. A zsidó felfogásban a jótékonyság legszentebb cselekedetei közétartozik. Régi írásokban e kifejezésnek más, ma már nem használatos értelme is van. A babiloni főiskolák félévenként tartottak tudományos összejöveteleket, hogy megvitassák a végzett vagy végzendő anyagot. Ezeket az összejöveteleket Káló-knak, a költségek fedezésére irányuló gyűjtést pedig (rendszerint vándorgyűjtést) H.-nak nevezték. A menyasszonyok részére való vándorgyűjtés még ma is dívik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1881. címszó a lexikon => 335. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11881.htm

CÍMSZÓ: Hachnoszasz káló

SZÓCIKK: Hachnoszaszkáló. Leánykiházasítás. Pénzgyűjtés leánykiházasításra. A zsidó felfogásban a jótékonyság legszentebb cselekedetei közétartozik. Régi írásokban e kifejezésnek más, ma már nem használatos értelme is van. A babiloni főiskolák félévenként tartottak tudományos összejöveteleket, hogy megvitassák a végzett vagy végzendő anyagot. Ezeket az összejöveteleket Káló-knak, a költségek fedezésére irányuló gyűjtést pedig rendszerint vándorgyűjtést H.-nak nevezték. A menyasszonyok részére való vándorgyűjtés még ma is dívik.

11881.ht

CÍMSZÓ Hachnoszas kál

SZÓCIKK Hachnoszaszkáló Leánykiházasítás Pénzgyűjté leánykiházasításra zsid felfogásba jótékonysá legszenteb cselekedete közétartozik Rég írásokba kifejezésne más m má ne használato értelm i van babilon főiskolá félévenkén tartotta tudományo összejöveteleket hog megvitassá végzet vag végzend anyagot Ezeke a összejöveteleke Káló-knak költsége fedezésér irányul gyűjtés pedi rendszerin vándorgyűjtés H.-na nevezték menyasszonyo részér val vándorgyűjté mé m i dívik

11881.h

CÍMSZ Hachnosza ká

SZÓCIK Hachnoszaszkál Leánykiházasítá Pénzgyűjt leánykiházasításr zsi felfogásb jótékonys legszente cselekedet közétartozi Ré írásokb kifejezésn má m n használat értel va babilo főiskol félévenké tartott tudomány összejöveteleke ho megvitass végze va végzen anyago Ezek összejövetelek Káló-kna költség fedezésé irányu gyűjté ped rendszeri vándorgyűjté H.-n nevezté menyasszony részé va vándorgyűjt m dívi

11881.

CÍMS Hachnosz k

SZÓCI Hachnoszaszká Leánykiházasít Pénzgyűj leánykiházasítás zs felfogás jótékony legszent cselekede közétartoz R írások kifejezés m használa érte v babil főisko félévenk tartot tudomán összejövetelek h megvitas végz v végze anyag Eze összejövetele Káló-kn költsé fedezés irány gyűjt pe rendszer vándorgyűjt H.- nevezt menyasszon rész v vándorgyűj dív

11881

CÍM Hachnos

SZÓC Hachnoszaszk Leánykiházasí Pénzgyű leánykiházasítá z felfogá jótékon legszen cseleked közétarto íráso kifejezé használ ért babi főisk féléven tarto tudomá összejövetele megvita vég végz anya Ez összejövetel Káló-k költs fedezé irán gyűj p rendsze vándorgyűj H. nevez menyasszo rés vándorgyű dí

1188

CÍ Hachno

SZÓ Hachnoszasz Leánykiházas Pénzgy leánykiházasít felfog jótéko legsze cseleke közétart írás kifejez haszná ér bab főis féléve tart tudom összejövetel megvit vé vég any E összejövete Káló- költ fedez irá gyű rendsz vándorgyű H neve menyassz ré vándorgy d