11882.htm

CÍMSZÓ: Hacker

SZEMÉLYNÉV: Hacker Mária

SZÓCIKK: Hacker Mária, festő, szül. Kecskeméten 1886. Tanulmányait Budapesten a mintarajziskolában végezte, hol rajztanári oklevelet nyert, azután Nagybányán képezte magát. Kiállított a Művészházban, Nemzeti Szalonban és a Műcsarnokban. Kisebb gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban (1925), hol dekoratív hatású képeket és arcképeket állított ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1882. címszó a lexikon => 335. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11882.htm

CÍMSZÓ: Hacker

SZEMÉLYNÉV: Hacker Mária

SZÓCIKK: Hacker Mária, festő, szül. Kecskeméten 1886. Tanulmányait Budapesten a mintarajziskolában végezte, hol rajztanári oklevelet nyert, azután Nagybányán képezte magát. Kiállított a Művészházban, Nemzeti Szalonban és a Műcsarnokban. Kisebb gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban 1925 , hol dekoratív hatású képeket és arcképeket állított ki.

11882.ht

CÍMSZÓ Hacke

SZEMÉLYNÉV Hacke Mári

SZÓCIKK Hacke Mária festő szül Kecskeméte 1886 Tanulmányai Budapeste mintarajziskolába végezte ho rajztanár oklevele nyert azutá Nagybányá képezt magát Kiállítot Művészházban Nemzet Szalonba é Műcsarnokban Kiseb gyűjteménye kiállítás vol Nemzet Szalonba 192 ho dekoratí hatás képeke é arcképeke állítot ki

11882.h

CÍMSZ Hack

SZEMÉLYNÉ Hack Már

SZÓCIK Hack Mári fest szü Kecskemét 188 Tanulmánya Budapest mintarajziskoláb végezt h rajztaná oklevel nyer azut Nagybány képez magá Kiállíto Művészházba Nemze Szalonb Műcsarnokba Kise gyűjtemény kiállítá vo Nemze Szalonb 19 h dekorat hatá képek arcképek állíto k

11882.

CÍMS Hac

SZEMÉLYN Hac Má

SZÓCI Hac Már fes sz Kecskemé 18 Tanulmány Budapes mintarajziskolá végez rajztan okleve nye azu Nagybán képe mag Kiállít Művészházb Nemz Szalon Műcsarnokb Kis gyűjtemén kiállít v Nemz Szalon 1 dekora hat képe arcképe állít

11882

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha M

SZÓC Ha Má fe s Kecskem 1 Tanulmán Budape mintarajziskol vége rajzta oklev ny az Nagybá kép ma Kiállí Művészház Nem Szalo Műcsarnok Ki gyűjtemé kiállí Nem Szalo dekor ha kép arckép állí

1188

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ H M f Kecske Tanulmá Budap mintarajzisko vég rajzt okle n a Nagyb ké m Kiáll Művészhá Ne Szal Műcsarno K gyűjtem kiáll Ne Szal deko h ké arcké áll