11884.htm

CÍMSZÓ: Hadaszim

SZÓCIKK: Hadaszim, a mirtuságnak héber neve. A mirtuság az ünnepi csokornak (l. Szukkosz) egyik része), melyet a négyes elosztásban a pálmaágra (l. Lulav) font tartókosár jobb oldalán helyeznek el. Legalább két szálat kell belőle itt elhelyezni, hogy az ünnepi csokor a liturgiái előírásoknak megfeleljen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1884. címszó a lexikon => 335. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11884.htm

CÍMSZÓ: Hadaszim

SZÓCIKK: Hadaszim, a mirtuságnak héber neve. A mirtuság az ünnepi csokornak l. Szukkosz egyik része , melyet a négyes elosztásban a pálmaágra l. Lulav font tartókosár jobb oldalán helyeznek el. Legalább két szálat kell belőle itt elhelyezni, hogy az ünnepi csokor a liturgiái előírásoknak megfeleljen.

11884.ht

CÍMSZÓ Hadaszi

SZÓCIKK Hadaszim mirtuságna hébe neve mirtusá a ünnep csokorna l Szukkos egyi rész melye négye elosztásba pálmaágr l Lula fon tartókosá job oldalá helyezne el Legaláb ké szála kel belől it elhelyezni hog a ünnep csoko liturgiá előírásokna megfeleljen

11884.h

CÍMSZ Hadasz

SZÓCIK Hadaszi mirtuságn héb nev mirtus ünne csokorn Szukko egy rés mely négy elosztásb pálmaág Lul fo tartókos jo oldal helyezn e Legalá k szál ke belő i elhelyezn ho ünne csok liturgi előírásokn megfelelje

11884.

CÍMS Hadas

SZÓCI Hadasz mirtuság hé ne mirtu ünn csokor Szukk eg ré mel nég elosztás pálmaá Lu f tartóko j olda helyez Legal szá k bel elhelyez h ünn cso liturg előírások megfelelj

11884

CÍM Hada

SZÓC Hadas mirtusá h n mirt ün csoko Szuk e r me né elosztá pálma L tartók old helye Lega sz be elhelye ün cs litur előíráso megfelel

1188

CÍ Had

SZÓ Hada mirtus mir ü csok Szu m n eloszt pálm tartó ol hely Leg s b elhely ü c litu előírás megfele