11888.htm

CÍMSZÓ: Hágár ország

SZÓCIKK: Hágárország. Új-héber elnevezése Magyarországnak. Már az első keresztes hadjárat előtt a zsidók emlegették így Európa szerte az eddig előttük majdnem ismeretlen Magyarországot. Magyarország azzal került az európai zsidók érdeklődésének középpontjába, hogy Kálmán király itt vetett véget a zsidó mészároló rablóhadak garázdálkodásának. L. Kálmán király rendelete.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1888. címszó a lexikon => 336. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11888.htm

CÍMSZÓ: Hágár ország

SZÓCIKK: Hágárország. Új-héber elnevezése Magyarországnak. Már az első keresztes hadjárat előtt a zsidók emlegették így Európa szerte az eddig előttük majdnem ismeretlen Magyarországot. Magyarország azzal került az európai zsidók érdeklődésének középpontjába, hogy Kálmán király itt vetett véget a zsidó mészároló rablóhadak garázdálkodásának. L. Kálmán király rendelete.

11888.ht

CÍMSZÓ Hágá orszá

SZÓCIKK Hágárország Új-hébe elnevezés Magyarországnak Má a els kereszte hadjára előt zsidó emlegetté íg Európ szert a eddi előttü majdne ismeretle Magyarországot Magyarorszá azza kerül a európa zsidó érdeklődéséne középpontjába hog Kálmá királ it vetet vége zsid mészárol rablóhada garázdálkodásának L Kálmá királ rendelete

11888.h

CÍMSZ Hág orsz

SZÓCIK Hágárorszá Új-héb elnevezé Magyarországna M el kereszt hadjár elő zsid emlegett í Euró szer edd előtt majdn ismeretl Magyarországo Magyarorsz azz kerü európ zsid érdeklődésén középpontjáb ho Kálm kirá i vete vég zsi mészáro rablóhad garázdálkodásána Kálm kirá rendelet

11888.

CÍMS Há ors

SZÓCI Hágárorsz Új-hé elnevez Magyarországn e keresz hadjá el zsi emleget Eur sze ed előt majd ismeret Magyarország Magyarors az ker euró zsi érdeklődésé középpontjá h Kál kir vet vé zs mészár rablóha garázdálkodásán Kál kir rendele

11888

CÍM H or

SZÓC Hágárors Új-h elneve Magyarország keres hadj e zs emlege Eu sz e elő maj ismere Magyarorszá Magyaror a ke eur zs érdeklődés középpontj Ká ki ve v z mészá rablóh garázdálkodásá Ká ki rendel

1188

CÍ o

SZÓ Hágáror Új- elnev Magyarorszá kere had z emleg E s el ma ismer Magyarorsz Magyaro k eu z érdeklődé középpont K k v mész rabló garázdálkodás K k rende