11893.htm

CÍMSZÓ: Hagyomány

SZÓCIKK: Hagyomány, zsidó felekezeti hetilap,alapította Stein Miksa Mayer (l. o.) nagyszombati főrabbi. Eredetileg Magyar Rabbik c. indult meg 1905. és miután közölte az összes magyarországi rabbik élettörténetét, vette fel a H. címet. 1912 óta szerkeszti Stein Artúr (l. o.). 1928 óta az Orth. Izr. Hitközségi Tisztviselők Egyesületének hivatalos közlönye.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1893. címszó a lexikon => 336. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11893.htm

CÍMSZÓ: Hagyomány

SZÓCIKK: Hagyomány, zsidó felekezeti hetilap,alapította Stein Miksa Mayer l. o. nagyszombati főrabbi. Eredetileg Magyar Rabbik c. indult meg 1905. és miután közölte az összes magyarországi rabbik élettörténetét, vette fel a H. címet. 1912 óta szerkeszti Stein Artúr l. o. . 1928 óta az Orth. Izr. Hitközségi Tisztviselők Egyesületének hivatalos közlönye.

11893.ht

CÍMSZÓ Hagyomán

SZÓCIKK Hagyomány zsid felekezet hetilap,alapított Stei Miks Maye l o nagyszombat főrabbi Eredetile Magya Rabbi c indul me 1905 é miutá közölt a össze magyarország rabbi élettörténetét vett fe H címet 191 ót szerkeszt Stei Artú l o 192 ót a Orth Izr Hitközség Tisztviselő Egyesületéne hivatalo közlönye

11893.h

CÍMSZ Hagyomá

SZÓCIK Hagyomán zsi felekeze hetilap,alapítot Ste Mik May nagyszomba főrabb Eredetil Magy Rabb indu m 190 miut közöl össz magyarorszá rabb élettörténeté vet f címe 19 ó szerkesz Ste Art 19 ó Ort Iz Hitközsé Tisztvisel Egyesületén hivatal közlöny

11893.

CÍMS Hagyom

SZÓCI Hagyomá zs felekez hetilap,alapíto St Mi Ma nagyszomb főrab Eredeti Mag Rab ind 19 miu közö öss magyarorsz rab élettörténet ve cím 1 szerkes St Ar 1 Or I Hitközs Tisztvise Egyesületé hivata közlön

11893

CÍM Hagyo

SZÓC Hagyom z feleke hetilap,alapít S M M nagyszom főra Eredet Ma Ra in 1 mi köz ös magyarors ra élettörténe v cí szerke S A O Hitköz Tisztvis Egyesület hivat közlö

1189

CÍ Hagy

SZÓ Hagyo felek hetilap,alapí nagyszo főr Erede M R i m kö ö magyaror r élettörtén c szerk Hitkö Tisztvi Egyesüle hiva közl