11897.htm

CÍMSZÓ: Haiman

SZEMÉLYNÉV: Haiman Hugó

SZÓCIKK: Haiman Hugó, tanár és műfordító, szül. Nizsnán 1881. A budapesti egyetemen tanult, ahol középiskolai tanári és bölcsészdoktori oklevelet nyert. Orosz eredetiből lefordította Koroljenko, Puskin, Tolsztoj, Turgenyev, Ljeszkor és Garsin több regényét és novelláját. Önállóan megjelent műve: Kuranberger Ferdinánd regényei és novellái (1910).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1897. címszó a lexikon => 337. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11897.htm

CÍMSZÓ: Haiman

SZEMÉLYNÉV: Haiman Hugó

SZÓCIKK: Haiman Hugó, tanár és műfordító, szül. Nizsnán 1881. A budapesti egyetemen tanult, ahol középiskolai tanári és bölcsészdoktori oklevelet nyert. Orosz eredetiből lefordította Koroljenko, Puskin, Tolsztoj, Turgenyev, Ljeszkor és Garsin több regényét és novelláját. Önállóan megjelent műve: Kuranberger Ferdinánd regényei és novellái 1910 .

11897.ht

CÍMSZÓ Haima

SZEMÉLYNÉV Haima Hug

SZÓCIKK Haima Hugó taná é műfordító szül Nizsná 1881 budapest egyeteme tanult aho középiskola tanár é bölcsészdoktor oklevele nyert Oros eredetibő lefordított Koroljenko Puskin Tolsztoj Turgenyev Ljeszko é Garsi töb regényé é novelláját Önállóa megjelen műve Kuranberge Ferdinán regénye é novellá 191

11897.h

CÍMSZ Haim

SZEMÉLYNÉ Haim Hu

SZÓCIK Haim Hug tan műfordít szü Nizsn 188 budapes egyetem tanul ah középiskol taná bölcsészdokto oklevel nyer Oro eredetib lefordítot Koroljenk Puski Tolszto Turgenye Ljeszk Gars tö regény novellájá Önálló megjele műv Kuranberg Ferdiná regény novell 19

11897.

CÍMS Hai

SZEMÉLYN Hai H

SZÓCI Hai Hu ta műfordí sz Nizs 18 budape egyete tanu a középisko tan bölcsészdokt okleve nye Or eredeti lefordíto Koroljen Pusk Tolszt Turgeny Ljesz Gar t regén novelláj Önáll megjel mű Kuranber Ferdin regén novel 1

11897

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha

SZÓC Ha H t műford s Niz 1 budap egyet tan középisk ta bölcsészdok oklev ny O eredet lefordít Korolje Pus Tolsz Turgen Ljes Ga regé novellá Önál megje m Kuranbe Ferdi regé nove

1189

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ H műfor Ni buda egye ta középis t bölcsészdo okle n erede lefordí Korolj Pu Tols Turge Lje G reg novell Öná megj Kuranb Ferd reg nov