11898.htm

CÍMSZÓ: Hajdu

SZEMÉLYNÉV: Hajdu Frigyes

SZÓCIKK: Hajdú, 1. Frigyes, Temesvár b. polgármestere, szül. Balkányban 1873. Ügyvédi oklevelet szerzett és Temesváron telepedett le, ahol nagy publicisztikai tevékenységet fejteti ki. A Romániához csatolt magyar kultúrájú zsidóság szellemi vezére. Erdélyi napilapokban sok politikai és szakirodalmi írása jelent meg. 1906-1910-ben a facseti kerület országgyűlési képviselője volt, a parlamentben elmondott beszédei a liberális polgári politika céljait segítették elő.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1898. címszó a lexikon => 337. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11898.htm

CÍMSZÓ: Hajdu

SZEMÉLYNÉV: Hajdu Frigyes

SZÓCIKK: Hajdú, 1. Frigyes, Temesvár b. polgármestere, szül. Balkányban 1873. Ügyvédi oklevelet szerzett és Temesváron telepedett le, ahol nagy publicisztikai tevékenységet fejteti ki. A Romániához csatolt magyar kultúrájú zsidóság szellemi vezére. Erdélyi napilapokban sok politikai és szakirodalmi írása jelent meg. 1906-1910-ben a facseti kerület országgyűlési képviselője volt, a parlamentben elmondott beszédei a liberális polgári politika céljait segítették elő.

11898.ht

CÍMSZÓ Hajd

SZEMÉLYNÉV Hajd Frigye

SZÓCIKK Hajdú 1 Frigyes Temesvá b polgármestere szül Balkányba 1873 Ügyvéd oklevele szerzet é Temesváro telepedet le aho nag publicisztika tevékenysége fejtet ki Romániáho csatol magya kultúráj zsidósá szellem vezére Erdély napilapokba so politika é szakirodalm írás jelen meg 1906-1910-be facset kerüle országgyűlés képviselőj volt parlamentbe elmondot beszéde liberáli polgár politik céljai segítetté elő

11898.h

CÍMSZ Haj

SZEMÉLYNÉ Haj Frigy

SZÓCIK Hajd Frigye Temesv polgármester szü Balkányb 187 Ügyvé oklevel szerze Temesvár telepede l ah na publicisztik tevékenység fejte k Romániáh csato magy kultúrá zsidós szelle vezér Erdél napilapokb s politik szakirodal írá jele me 1906-1910-b facse kerül országgyűlé képviselő vol parlamentb elmondo beszéd liberál polgá politi célja segített el

11898.

CÍMS Ha

SZEMÉLYN Ha Frig

SZÓCI Haj Frigy Temes polgármeste sz Balkány 18 Ügyv okleve szerz Temesvá teleped a n publiciszti tevékenysé fejt Romániá csat mag kultúr zsidó szell vezé Erdé napilapok politi szakiroda ír jel m 1906-1910- facs kerü országgyűl képvisel vo parlament elmond beszé liberá polg polit célj segítet e

11898

CÍM H

SZEMÉLY H Fri

SZÓC Ha Frig Teme polgármest s Balkán 1 Ügy oklev szer Temesv telepe publiciszt tevékenys fej Románi csa ma kultú zsid szel vez Erd napilapo polit szakirod í je 1906-1910 fac ker országgyű képvise v parlamen elmon besz liber pol poli cél segíte

1189SZEMÉL Fr

SZÓ H Fri Tem polgármes Balká Üg okle sze Temes telep publicisz tevékeny fe Román cs m kult zsi sze ve Er napilap poli szakiro j 1906-191 fa ke országgy képvis parlame elmo bes libe po pol cé segít