11900.htm

CÍMSZÓ: Hajdu

SZEMÉLYNÉV: Hajdu Ilona

SZÓCIKK: H. Ilona, operaénekesnő, szül. 1889. Atyja Kiss József budapesti kir. közjegyző, udv. tanácsos volt. Zeneakadémiai és énektanulmányai elvégzése után a M. Kir. Operaház tagja volt 1912-1922. 1928-ban amerikai körútra ment. Mint koncerténekesnő és operaénekesnő egyaránt kiváló.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1900. címszó a lexikon => 337. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11900.htm

CÍMSZÓ: Hajdu

SZEMÉLYNÉV: Hajdu Ilona

SZÓCIKK: H. Ilona, operaénekesnő, szül. 1889. Atyja Kiss József budapesti kir. közjegyző, udv. tanácsos volt. Zeneakadémiai és énektanulmányai elvégzése után a M. Kir. Operaház tagja volt 1912-1922. 1928-ban amerikai körútra ment. Mint koncerténekesnő és operaénekesnő egyaránt kiváló.

11900.ht

CÍMSZÓ Hajd

SZEMÉLYNÉV Hajd Ilon

SZÓCIKK H Ilona operaénekesnő szül 1889 Atyj Kis Józse budapest kir közjegyző udv tanácso volt Zeneakadémia é énektanulmánya elvégzés utá M Kir Operahá tagj vol 1912-1922 1928-ba amerika körútr ment Min koncerténekesn é operaénekesn egyarán kiváló

11900.h

CÍMSZ Haj

SZEMÉLYNÉ Haj Ilo

SZÓCIK Ilon operaénekesn szü 188 Aty Ki Józs budapes ki közjegyz ud tanács vol Zeneakadémi énektanulmány elvégzé ut Ki Operah tag vo 1912-192 1928-b amerik körút men Mi koncerténekes operaénekes egyará kivál

11900.

CÍMS Ha

SZEMÉLYN Ha Il

SZÓCI Ilo operaénekes sz 18 At K Józ budape k közjegy u tanác vo Zeneakadém énektanulmán elvégz u K Opera ta v 1912-19 1928- ameri körú me M koncerténeke operaéneke egyar kivá

11900

CÍM H

SZEMÉLY H I

SZÓC Il operaéneke s 1 A Jó budap közjeg taná v Zeneakadé énektanulmá elvég Oper t 1912-1 1928 amer kör m koncertének operaének egya kiv

1190SZEMÉL

SZÓ I operaének J buda közje tan Zeneakad énektanulm elvé Ope 1912- 192 ame kö koncerténe operaéne egy ki