11906.htm

CÍMSZÓ: Hajnal

SZEMÉLYNÉV: Hajnal László

SZÓCIKK: "H. László, költő és újságíró, szül. Békéscsabán 1902 dec. 31. 1920-27-ig a különböző kolozsvári napilapok munkatársa volt. Erdélyben méltányolt és népszerű lírikus. Jelenleg Budapesten él, ahol különböző lapokban költeményeket és novellákat ír. Verskötetei: Szolga éneke (1920); Ilyen vagyok (1924); Magányos éjszaka (1925). Regénye: Loriel (1926); Kócos (novellák, 1921)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1906. címszó a lexikon => 338. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11906.htm

CÍMSZÓ: Hajnal

SZEMÉLYNÉV: Hajnal László

SZÓCIKK: H. László, költő és újságíró, szül. Békéscsabán 1902 dec. 31. 1920-27-ig a különböző kolozsvári napilapok munkatársa volt. Erdélyben méltányolt és népszerű lírikus. Jelenleg Budapesten él, ahol különböző lapokban költeményeket és novellákat ír. Verskötetei: Szolga éneke 1920 ; Ilyen vagyok 1924 ; Magányos éjszaka 1925 . Regénye: Loriel 1926 ; Kócos novellák, 1921 .

11906.ht

CÍMSZÓ Hajna

SZEMÉLYNÉV Hajna Lászl

SZÓCIKK H László költ é újságíró szül Békéscsabá 190 dec 31 1920-27-i különböz kolozsvár napilapo munkatárs volt Erdélybe méltányol é népszer lírikus Jelenle Budapeste él aho különböz lapokba költeményeke é novelláka ír Verskötetei Szolg ének 192 Ilye vagyo 192 Magányo éjszak 192 Regénye Lorie 192 Kóco novellák 192

11906.h

CÍMSZ Hajn

SZEMÉLYNÉ Hajn Lász

SZÓCIK Lászl köl újságír szü Békéscsab 19 de 3 1920-27- különbö kolozsvá napilap munkatár vol Erdélyb méltányo népsze líriku Jelenl Budapest é ah különbö lapokb költemények novellák í Verskötete Szol éne 19 Ily vagy 19 Magány éjsza 19 Regény Lori 19 Kóc novellá 19

11906.

CÍMS Haj

SZEMÉLYN Haj Lás

SZÓCI Lász kö újságí sz Békéscsa 1 d 1920-27 különb kolozsv napila munkatá vo Erdély méltány népsz lírik Jelen Budapes a különb lapok költeménye novellá Verskötet Szo én 1 Il vag 1 Magán éjsz 1 Regén Lor 1 Kó novell 1

11906

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha Lá

SZÓC Lás k újság s Békéscs 1920-2 külön kolozs napil munkat v Erdél méltán néps líri Jele Budape külön lapo költemény novell Versköte Sz é I va Magá éjs Regé Lo K novel

1190

CÍ H

SZEMÉL H L

SZÓ Lá újsá Békésc 1920- külö koloz napi munka Erdé méltá nép lír Jel Budap külö lap költemén novel Versköt S v Mag éj Reg L nove