11911.htm

CÍMSZÓ: Hajós

SZEMÉLYNÉV: Hajós László

SZÓCIKK: H. László, hegedűművész, szül. Budapesten 1899. a Zeneakadémiában és Hubay mesteriskolájában végezte tanulmányait. Nagy sikerrel hangversenyezett Budapesten s a vidéken, majd 1926. kinevezték a bécsi Conservatorium tanárának. 1927 óta a kovnói (Litvánia) állami konzervatórium tanára és az ottani állami Opera és filharmóniai zenekar hangversenymestere és szólistája.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1911. címszó a lexikon => 339. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11911.htm

CÍMSZÓ: Hajós

SZEMÉLYNÉV: Hajós László

SZÓCIKK: H. László, hegedűművész, szül. Budapesten 1899. a Zeneakadémiában és Hubay mesteriskolájában végezte tanulmányait. Nagy sikerrel hangversenyezett Budapesten s a vidéken, majd 1926. kinevezték a bécsi Conservatorium tanárának. 1927 óta a kovnói Litvánia állami konzervatórium tanára és az ottani állami Opera és filharmóniai zenekar hangversenymestere és szólistája.

11911.ht

CÍMSZÓ Hajó

SZEMÉLYNÉV Hajó Lászl

SZÓCIKK H László hegedűművész szül Budapeste 1899 Zeneakadémiába é Huba mesteriskolájába végezt tanulmányait Nag sikerre hangversenyezet Budapeste vidéken maj 1926 kinevezté bécs Conservatoriu tanárának 192 ót kovnó Litváni állam konzervatóriu tanár é a ottan állam Oper é filharmónia zeneka hangversenymester é szólistája

11911.h

CÍMSZ Haj

SZEMÉLYNÉ Haj Lász

SZÓCIK Lászl hegedűművés szü Budapest 189 Zeneakadémiáb Hub mesteriskolájáb végez tanulmányai Na sikerr hangversenyeze Budapest vidéke ma 192 kinevezt béc Conservatori tanárána 19 ó kovn Litván álla konzervatóri taná otta álla Ope filharmóni zenek hangversenymeste szólistáj

11911.

CÍMS Ha

SZEMÉLYN Ha Lás

SZÓCI Lász hegedűművé sz Budapes 18 Zeneakadémiá Hu mesteriskolájá vége tanulmánya N siker hangversenyez Budapes vidék m 19 kinevez bé Conservator tanárán 1 kov Litvá áll konzervatór tan ott áll Op filharmón zene hangversenymest szólistá

11911

CÍM H

SZEMÉLY H Lá

SZÓC Lás hegedűműv s Budape 1 Zeneakadémi H mesteriskoláj vég tanulmány sike hangversenye Budape vidé 1 kineve b Conservato tanárá ko Litv ál konzervató ta ot ál O filharmó zen hangversenymes szólist

1191SZEMÉL L

SZÓ Lá hegedűmű Budap Zeneakadém mesteriskolá vé tanulmán sik hangverseny Budap vid kinev Conservat tanár k Lit á konzervat t o á filharm ze hangversenyme szólis