11917.htm

CÍMSZÓ: Hakol hevel

SZÓCIKK: Hakol hevel, (h.) Minden csak hiúság. Közismert és gyakran használt idézet Kohelet Könyvének első részéből. A könyv e szavakkal kezdődik: havel havólim (hiúságok hiúsága), mely a latin vanitatum vanitas-nak felel meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1917. címszó a lexikon => 339. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11917.htm

CÍMSZÓ: Hakol hevel

SZÓCIKK: Hakol hevel, h. Minden csak hiúság. Közismert és gyakran használt idézet Kohelet Könyvének első részéből. A könyv e szavakkal kezdődik: havel havólim hiúságok hiúsága , mely a latin vanitatum vanitas-nak felel meg.

11917.ht

CÍMSZÓ Hako heve

SZÓCIKK Hako hevel h Minde csa hiúság Közismer é gyakra használ idéze Kohele Könyvéne els részéből köny szavakka kezdődik have havóli hiúságo hiúság mel lati vanitatu vanitas-na fele meg

11917.h

CÍMSZ Hak hev

SZÓCIK Hak heve Mind cs hiúsá Közisme gyakr haszná idéz Kohel Könyvén el részébő kön szavakk kezdődi hav havól hiúság hiúsá me lat vanitat vanitas-n fel me

11917.

CÍMS Ha he

SZÓCI Ha hev Min c hiús Közism gyak haszn idé Kohe Könyvé e részéb kö szavak kezdőd ha havó hiúsá hiús m la vanita vanitas- fe m

11917

CÍM H h

SZÓC H he Mi hiú Közis gya hasz id Koh Könyv részé k szava kezdő h hav hiús hiú l vanit vanitas f

1191SZÓ h M hi Közi gy has i Ko Köny rész szav kezd ha hiú hi vani vanita