11918.htm

CÍMSZÓ: Halász

SZEMÉLYNÉV: Halász Frigyes

SZÓCIKK: H. Frigyes, ügyvéd, szül. Kajászószentpéteren 1864. A budapesti egyetemen szerzet ügyvédi oklevelet. Kereskedelmi és részvényjoggal foglalkozik és ilyen vonatkozású cikkei sűrűn jelennek meg jogtudományi szaklapokban. Helyettes elnöke az ügyvédi és bírói vizsgáló bizottságnak. A felekezeti életben is sokáig vezető szerepet játszott mint a Pesti Izr. Hitközség elöljárója. Közéleti és tudományos munkásságának elismeréséül 1912. királyi tanácsossá, 1922. kormányfőtanácsossá nevezték ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1918. címszó a lexikon => 340. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11918.htm

CÍMSZÓ: Halász

SZEMÉLYNÉV: Halász Frigyes

SZÓCIKK: H. Frigyes, ügyvéd, szül. Kajászószentpéteren 1864. A budapesti egyetemen szerzet ügyvédi oklevelet. Kereskedelmi és részvényjoggal foglalkozik és ilyen vonatkozású cikkei sűrűn jelennek meg jogtudományi szaklapokban. Helyettes elnöke az ügyvédi és bírói vizsgáló bizottságnak. A felekezeti életben is sokáig vezető szerepet játszott mint a Pesti Izr. Hitközség elöljárója. Közéleti és tudományos munkásságának elismeréséül 1912. királyi tanácsossá, 1922. kormányfőtanácsossá nevezték ki.

11918.ht

CÍMSZÓ Halás

SZEMÉLYNÉV Halás Frigye

SZÓCIKK H Frigyes ügyvéd szül Kajászószentpétere 1864 budapest egyeteme szerze ügyvéd oklevelet Kereskedelm é részvényjogga foglalkozi é ilye vonatkozás cikke sűrű jelenne me jogtudomány szaklapokban Helyette elnök a ügyvéd é bíró vizsgál bizottságnak felekezet életbe i sokái vezet szerepe játszot min Pest Izr Hitközsé elöljárója Közélet é tudományo munkásságána elismeréséü 1912 király tanácsossá 1922 kormányfőtanácsoss nevezté ki

11918.h

CÍMSZ Halá

SZEMÉLYNÉ Halá Frigy

SZÓCIK Frigye ügyvé szü Kajászószentpéter 186 budapes egyetem szerz ügyvé oklevele Kereskedel részvényjogg foglalkoz ily vonatkozá cikk sűr jelenn m jogtudomán szaklapokba Helyett elnö ügyvé bír vizsgá bizottságna felekeze életb soká veze szerep játszo mi Pes Iz Hitközs elöljárój Közéle tudomány munkásságán elismerésé 191 királ tanácsoss 192 kormányfőtanácsos nevezt k

11918.

CÍMS Hal

SZEMÉLYN Hal Frig

SZÓCI Frigy ügyv sz Kajászószentpéte 18 budape egyete szer ügyv oklevel Kereskede részvényjog foglalko il vonatkoz cik sű jelen jogtudomá szaklapokb Helyet eln ügyv bí vizsg bizottságn felekez élet sok vez szere játsz m Pe I Hitköz elöljáró Közél tudomán munkásságá elismerés 19 kirá tanácsos 19 kormányfőtanácso nevez

11918

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha Fri

SZÓC Frig ügy s Kajászószentpét 1 budap egyet sze ügy okleve Keresked részvényjo foglalk i vonatko ci s jele jogtudom szaklapok Helye el ügy b vizs bizottság feleke éle so ve szer játs P Hitkö elöljár Közé tudomá munkásság elismeré 1 kir tanácso 1 kormányfőtanács neve

1191

CÍ H

SZEMÉL H Fr

SZÓ Fri üg Kajászószentpé buda egye sz üg oklev Kereske részvényj foglal vonatk c jel jogtudo szaklapo Hely e üg viz bizottsá felek él s v sze ját Hitk elöljá Köz tudom munkássá elismer ki tanács kormányfőtanác nev