11920.htm

CÍMSZÓ: Halász

SZEMÉLYNÉV: Halász Henrik

SZÓCIKK: "H. Henrik*, orvos, szül. Hódmezővásárhelyen 1865 aug. 7. A budapesti egyetemen tanult, majd u. o. tanársegéd lett, azután hosszabb külföldi szaktanulmányok után szülővárosában, később Miskolcon lett gyakorló és közkórházi főorvos. Főbb művei: A berlini, londoni és párisi fogásziskolákról; A hangrésszűkület; A bonctan tanításáriak néhány újabb módszeréről ; Ritka fogfejlődési anomáliák."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1920. címszó a lexikon => 340. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11920.htm

CÍMSZÓ: Halász

SZEMÉLYNÉV: Halász Henrik

SZÓCIKK: H. Henrik*, orvos, szül. Hódmezővásárhelyen 1865 aug. 7. A budapesti egyetemen tanult, majd u. o. tanársegéd lett, azután hosszabb külföldi szaktanulmányok után szülővárosában, később Miskolcon lett gyakorló és közkórházi főorvos. Főbb művei: A berlini, londoni és párisi fogásziskolákról; A hangrésszűkület; A bonctan tanításáriak néhány újabb módszeréről ; Ritka fogfejlődési anomáliák.

11920.ht

CÍMSZÓ Halás

SZEMÉLYNÉV Halás Henri

SZÓCIKK H Henrik* orvos szül Hódmezővásárhelye 186 aug 7 budapest egyeteme tanult maj u o tanársegé lett azutá hosszab külföld szaktanulmányo utá szülővárosában későb Miskolco let gyakorl é közkórház főorvos Főb művei berlini london é páris fogásziskolákról hangrésszűkület boncta tanításária néhán újab módszerérő Ritk fogfejlődés anomáliák

11920.h

CÍMSZ Halá

SZEMÉLYNÉ Halá Henr

SZÓCIK Henrik orvo szü Hódmezővásárhely 18 au budapes egyetem tanul ma tanárseg let azut hossza külföl szaktanulmány ut szülővárosába késő Miskolc le gyakor közkórhá főorvo Fő műve berlin londo pári fogásziskolákró hangrésszűküle bonct tanításári néhá úja módszerér Rit fogfejlődé anomáliá

11920.

CÍMS Hal

SZEMÉLYN Hal Hen

SZÓCI Henri orv sz Hódmezővásárhel 1 a budape egyete tanu m tanárse le azu hossz külfö szaktanulmán u szülővárosáb kés Miskol l gyako közkórh főorv F műv berli lond pár fogásziskolákr hangrésszűkül bonc tanításár néh új módszeré Ri fogfejlőd anomáli

11920

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha He

SZÓC Henr or s Hódmezővásárhe budap egyet tan tanárs l az hoss külf szaktanulmá szülővárosá ké Misko gyak közkór főor mű berl lon pá fogásziskolák hangrésszűkü bon tanításá né ú módszer R fogfejlő anomál

1192

CÍ H

SZEMÉL H H

SZÓ Hen o Hódmezővásárh buda egye ta tanár a hos kül szaktanulm szülőváros k Misk gya közkó főo m ber lo p fogásziskolá hangrésszűk bo tanítás n módsze fogfejl anomá