11927.htm

CÍMSZÓ: Halleluja

SZÓCIKK: Halleluja. A magyar nyelvhasználatban is előforduló héber szó. Tulajdonképpen idézet a héber Bibliából, s annyit jelent: dicsérjétek Istent. A magyar nyelv főnévi értelemben, vagy igealakban is használja, pl.: hallelujázni. A Bibliában többször fordul elő, így a Zsoltárkönyv végén is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1927. címszó a lexikon => 341. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11927.htm

CÍMSZÓ: Halleluja

SZÓCIKK: Halleluja. A magyar nyelvhasználatban is előforduló héber szó. Tulajdonképpen idézet a héber Bibliából, s annyit jelent: dicsérjétek Istent. A magyar nyelv főnévi értelemben, vagy igealakban is használja, pl.: hallelujázni. A Bibliában többször fordul elő, így a Zsoltárkönyv végén is.

11927.ht

CÍMSZÓ Halleluj

SZÓCIKK Halleluja magya nyelvhasználatba i előfordul hébe szó Tulajdonképpe idéze hébe Bibliából annyi jelent dicsérjéte Istent magya nyel főnév értelemben vag igealakba i használja pl. hallelujázni Bibliába többszö fordu elő íg Zsoltárköny végé is

11927.h

CÍMSZ Hallelu

SZÓCIK Halleluj magy nyelvhasználatb előfordu héb sz Tulajdonképp idéz héb Bibliábó anny jelen dicsérjét Isten magy nye főné értelembe va igealakb használj pl hallelujázn Bibliáb többsz ford el í Zsoltárkön vég i

11927.

CÍMS Hallel

SZÓCI Hallelu mag nyelvhasználat előford hé s Tulajdonkép idé hé Bibliáb ann jele dicsérjé Iste mag ny főn értelemb v igealak használ p hallelujáz Bibliá többs for e Zsoltárkö vé

11927

CÍM Halle

SZÓC Hallel ma nyelvhasznála előfor h Tulajdonké id h Bibliá an jel dicsérj Ist ma n fő értelem igeala haszná hallelujá Bibli több fo Zsoltárk v

1192

CÍ Hall

SZÓ Halle m nyelvhasznál előfo Tulajdonk i Bibli a je dicsér Is m f értele igeal haszn halleluj Bibl töb f Zsoltár