11931.htm

CÍMSZÓ: Halmos

SZEMÉLYNÉV: Halmos Géza

SZÓCIKK: Halmos, 1. Géza, közgazdász, szül. Tápiószelén 1864. Orvos egyetemet végzett Budapesten. Miskolcon folytatott orvosi praxist, de pár év után a bankszakmára tért át. Megalapította 1907. a Miskolci Népbankot, pár óv múlva pedig önálló magánbankházat nyitott. 14 évig volt elnöke a miskolci izr. hitközségnek és fejlődése körül jelentős érdemeket szerzett. A háború alatt százágyas kórházat létesített, melyet maga vezetett. Mint törvényhatósági bizottsági tag a várospolitikában is vezetőszerepet játszik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1931. címszó a lexikon => 342. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11931.htm

CÍMSZÓ: Halmos

SZEMÉLYNÉV: Halmos Géza

SZÓCIKK: Halmos, 1. Géza, közgazdász, szül. Tápiószelén 1864. Orvos egyetemet végzett Budapesten. Miskolcon folytatott orvosi praxist, de pár év után a bankszakmára tért át. Megalapította 1907. a Miskolci Népbankot, pár óv múlva pedig önálló magánbankházat nyitott. 14 évig volt elnöke a miskolci izr. hitközségnek és fejlődése körül jelentős érdemeket szerzett. A háború alatt százágyas kórházat létesített, melyet maga vezetett. Mint törvényhatósági bizottsági tag a várospolitikában is vezetőszerepet játszik.

11931.ht

CÍMSZÓ Halmo

SZEMÉLYNÉV Halmo Géz

SZÓCIKK Halmos 1 Géza közgazdász szül Tápiószelé 1864 Orvo egyeteme végzet Budapesten Miskolco folytatot orvos praxist d pá é utá bankszakmár tér át Megalapított 1907 Miskolc Népbankot pá ó múlv pedi önáll magánbankháza nyitott 1 évi vol elnök miskolc izr hitközségne é fejlődés körü jelentő érdemeke szerzett hábor alat százágya kórháza létesített melye mag vezetett Min törvényhatóság bizottság ta várospolitikába i vezetőszerepe játszik

11931.h

CÍMSZ Halm

SZEMÉLYNÉ Halm Gé

SZÓCIK Halmo Géz közgazdás szü Tápiószel 186 Orv egyetem végze Budapeste Miskolc folytato orvo praxis p ut bankszakmá té á Megalapítot 190 Miskol Népbanko p múl ped önál magánbankház nyitot év vo elnö miskol iz hitközségn fejlődé kör jelent érdemek szerzet hábo ala százágy kórház létesítet mely ma vezetet Mi törvényhatósá bizottsá t várospolitikáb vezetőszerep játszi

11931.

CÍMS Hal

SZEMÉLYN Hal G

SZÓCI Halm Gé közgazdá sz Tápiósze 18 Or egyete végz Budapest Miskol folytat orv praxi u bankszakm t Megalapíto 19 Misko Népbank mú pe öná magánbankhá nyito é v eln misko i hitközség fejlőd kö jelen érdeme szerze háb al százág kórhá létesíte mel m vezete M törvényhatós bizotts várospolitiká vezetőszere játsz

11931

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha

SZÓC Hal G közgazd s Tápiósz 1 O egyet vég Budapes Misko folyta or prax bankszak Megalapít 1 Misk Népban m p ön magánbankh nyit el misk hitközsé fejlő k jele érdem szerz há a százá kórh létesít me vezet törvényható bizott várospolitik vezetőszer játs

1193

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ Ha közgaz Tápiós egye vé Budape Misk folyt o pra banksza Megalapí Mis Népba ö magánbank nyi e mis hitközs fejl jel érde szer h száz kór létesí m veze törvényhat bizot várospoliti vezetősze ját