11932.htm

CÍMSZÓ: Halmos

SZEMÉLYNÉV: Halmos József

SZÓCIKK: H. József., rendőrkapitány, szül. Mezőtúron 1861 márc. 2. Orvosi pályára indult, de 1890. városi hivatalt vállalt. 1901-ben Torontál vm. alispánja megbízta a nagybecskereki alkapitányi állás teendőivel. A következő évben 1902. pedig Nagybecskerek, város tanácsnoknak választotta, mely állásban még két turnuson 1908. és 1914. választotta meg a város. Az összeomlás után nyugdíjazták.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1932. címszó a lexikon => 342. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11932.htm

CÍMSZÓ: Halmos

SZEMÉLYNÉV: Halmos József

SZÓCIKK: H. József., rendőrkapitány, szül. Mezőtúron 1861 márc. 2. Orvosi pályára indult, de 1890. városi hivatalt vállalt. 1901-ben Torontál vm. alispánja megbízta a nagybecskereki alkapitányi állás teendőivel. A következő évben 1902. pedig Nagybecskerek, város tanácsnoknak választotta, mely állásban még két turnuson 1908. és 1914. választotta meg a város. Az összeomlás után nyugdíjazták.

11932.ht

CÍMSZÓ Halmo

SZEMÉLYNÉV Halmo Józse

SZÓCIKK H József. rendőrkapitány szül Mezőtúro 186 márc 2 Orvos pályár indult d 1890 város hivatal vállalt 1901-be Torontá vm alispánj megbízt nagybecskerek alkapitány állá teendőivel következ évbe 1902 pedi Nagybecskerek váro tanácsnokna választotta mel állásba mé ké turnuso 1908 é 1914 választott me város A összeomlá utá nyugdíjazták

11932.h

CÍMSZ Halm

SZEMÉLYNÉ Halm Józs

SZÓCIK József rendőrkapitán szü Mezőtúr 18 már Orvo pályá indul 189 váro hivata vállal 1901-b Toront v alispán megbíz nagybecskere alkapitán áll teendőive követke évb 190 ped Nagybecskere vár tanácsnokn választott me állásb m k turnus 190 191 választot m váro összeoml ut nyugdíjaztá

11932.

CÍMS Hal

SZEMÉLYN Hal Józ

SZÓCI Józse rendőrkapitá sz Mezőtú 1 má Orv pály indu 18 vár hivat válla 1901- Toron alispá megbí nagybecsker alkapitá ál teendőiv követk év 19 pe Nagybecsker vá tanácsnok választot m állás turnu 19 19 választo vár összeom u nyugdíjazt

11932

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha Jó

SZÓC Józs rendőrkapit s Mezőt m Or pál ind 1 vá hiva váll 1901 Toro alisp megb nagybecske alkapit á teendői követ é 1 p Nagybecske v tanácsno választo állá turn 1 1 választ vá összeo nyugdíjaz

1193

CÍ H

SZEMÉL H J

SZÓ Józ rendőrkapi Mező O pá in v hiv vál 190 Tor alis meg nagybecsk alkapi teendő köve Nagybecsk tanácsn választ áll tur válasz v össze nyugdíja