11939.htm

CÍMSZÓ: Hamburg

SZEMÉLYNÉV: Hamburg József

SZÓCIKK: Hamburg József, publicista és orvos, szül. Besztercén 1895. Az erdélyi cionista mozgalom egyik vezetője. Az Ezra zsidó ifjúsági mozgalmat 1918 óta vezeti. Füzete jelent meg Achad Haam működéséről és számos értekezést közöltek a német szaklapok a szemgyógyászat körül megejtett vizsgálódásairól.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1939. címszó a lexikon => 343. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11939.htm

CÍMSZÓ: Hamburg

SZEMÉLYNÉV: Hamburg József

SZÓCIKK: Hamburg József, publicista és orvos, szül. Besztercén 1895. Az erdélyi cionista mozgalom egyik vezetője. Az Ezra zsidó ifjúsági mozgalmat 1918 óta vezeti. Füzete jelent meg Achad Haam működéséről és számos értekezést közöltek a német szaklapok a szemgyógyászat körül megejtett vizsgálódásairól.

11939.ht

CÍMSZÓ Hambur

SZEMÉLYNÉV Hambur Józse

SZÓCIKK Hambur József publicist é orvos szül Besztercé 1895 A erdély cionist mozgalo egyi vezetője A Ezr zsid ifjúság mozgalma 191 ót vezeti Füzet jelen me Acha Haa működésérő é számo értekezés közölte néme szaklapo szemgyógyásza körü megejtet vizsgálódásairól

11939.h

CÍMSZ Hambu

SZEMÉLYNÉ Hambu Józs

SZÓCIK Hambu Józse publicis orvo szü Beszterc 189 erdél cionis mozgal egy vezetőj Ez zsi ifjúsá mozgalm 19 ó vezet Füze jele m Ach Ha működésér szám értekezé közölt ném szaklap szemgyógyász kör megejte vizsgálódásairó

11939.

CÍMS Hamb

SZEMÉLYN Hamb Józ

SZÓCI Hamb Józs publici orv sz Beszter 18 erdé cioni mozga eg vezető E zs ifjús mozgal 1 veze Füz jel Ac H működésé szá értekez közöl né szakla szemgyógyás kö megejt vizsgálódásair

11939

CÍM Ham

SZEMÉLY Ham Jó

SZÓC Ham Józ public or s Beszte 1 erd cion mozg e vezet z ifjú mozga vez Fü je A működés sz érteke közö n szakl szemgyógyá k megej vizsgálódásai

1193

CÍ Ha

SZEMÉL Ha J

SZÓ Ha Jó publi o Beszt er cio moz veze ifj mozg ve F j működé s értek köz szak szemgyógy mege vizsgálódása