11940.htm

CÍMSZÓ: Hamburger

SZEMÉLYNÉV: Hamburger Mózes

SZÓCIKK: Hamburger Mózes, vágújhelyi rabbi a XVIII. sz.-ban. Előkelő és gazdag családból származott s midőn veje, Fischof Sámuel Boskovitzban meghalt, H. lemondott állásáról, családjához költözött s mint magántudós élt ottan. Leszármazottja Fischhof Adolf (l. o.) orvos és publicista, aki a bécsi forradalomban, majd azután a városi politikában vezetőszerepet töltött be.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1940. címszó a lexikon => 343. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11940.htm

CÍMSZÓ: Hamburger

SZEMÉLYNÉV: Hamburger Mózes

SZÓCIKK: Hamburger Mózes, vágújhelyi rabbi a XVIII. sz.-ban. Előkelő és gazdag családból származott s midőn veje, Fischof Sámuel Boskovitzban meghalt, H. lemondott állásáról, családjához költözött s mint magántudós élt ottan. Leszármazottja Fischhof Adolf l. o. orvos és publicista, aki a bécsi forradalomban, majd azután a városi politikában vezetőszerepet töltött be.

11940.ht

CÍMSZÓ Hamburge

SZEMÉLYNÉV Hamburge Móze

SZÓCIKK Hamburge Mózes vágújhely rabb XVIII sz.-ban Előkel é gazda családbó származot midő veje Fischo Sámue Boskovitzba meghalt H lemondot állásáról családjáho költözöt min magántudó él ottan Leszármazottj Fischho Adol l o orvo é publicista ak bécs forradalomban maj azutá város politikába vezetőszerepe töltöt be

11940.h

CÍMSZ Hamburg

SZEMÉLYNÉ Hamburg Móz

SZÓCIK Hamburg Móze vágújhel rab XVII sz.-ba Előke gazd családb származo mid vej Fisch Sámu Boskovitzb meghal lemondo állásáró családjáh költözö mi magántud é otta Leszármazott Fischh Ado orv publicist a béc forradalomba ma azut váro politikáb vezetőszerep töltö b

11940.

CÍMS Hambur

SZEMÉLYN Hambur Mó

SZÓCI Hambur Móz vágújhe ra XVI sz.-b Elők gaz család származ mi ve Fisc Sám Boskovitz megha lemond állásár családjá költöz m magántu ott Leszármazot Fisch Ad or publicis bé forradalomb m azu vár politiká vezetőszere tölt

11940

CÍM Hambu

SZEMÉLY Hambu M

SZÓC Hambu Mó vágújh r XV sz.- Elő ga csalá szárma m v Fis Sá Boskovit megh lemon állásá családj költö magánt ot Leszármazo Fisc A o publici b forradalom az vá politik vezetőszer töl

1194

CÍ Hamb

SZEMÉL Hamb

SZÓ Hamb M vágúj X sz. El g csal szárm Fi S Boskovi meg lemo állás család költ magán o Leszármaz Fis public forradalo a v politi vezetősze tö