11941.htm

CÍMSZÓ: Hamburgné Becski

SZEMÉLYNÉV: Hamburgné Becski Irén

SZÓCIKK: Hamburgné, Becski Irén, írónő, szül. Clivadiában (Erdély) 1900. Számos költeménye jelent meg a Nyugatban és a Napkeletben. 1928-ban magyarra fordította Max Brod Reubeni c. történeti regényét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1941. címszó a lexikon => 343. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11941.htm

CÍMSZÓ: Hamburgné Becski

SZEMÉLYNÉV: Hamburgné Becski Irén

SZÓCIKK: Hamburgné, Becski Irén, írónő, szül. Clivadiában Erdély 1900. Számos költeménye jelent meg a Nyugatban és a Napkeletben. 1928-ban magyarra fordította Max Brod Reubeni c. történeti regényét.

11941.ht

CÍMSZÓ Hamburgn Becsk

SZEMÉLYNÉV Hamburgn Becsk Iré

SZÓCIKK Hamburgné Becsk Irén írónő szül Clivadiába Erdél 1900 Számo költemény jelen me Nyugatba é Napkeletben 1928-ba magyarr fordított Ma Bro Reuben c történet regényét

11941.h

CÍMSZ Hamburg Becs

SZEMÉLYNÉ Hamburg Becs Ir

SZÓCIK Hamburgn Becs Iré írón szü Clivadiáb Erdé 190 Szám költemén jele m Nyugatb Napkeletbe 1928-b magyar fordítot M Br Reube történe regényé

11941.

CÍMS Hambur Bec

SZEMÉLYN Hambur Bec I

SZÓCI Hamburg Bec Ir író sz Clivadiá Erd 19 Szá költemé jel Nyugat Napkeletb 1928- magya fordíto B Reub történ regény

11941

CÍM Hambu Be

SZEMÉLY Hambu Be

SZÓC Hambur Be I ír s Clivadi Er 1 Sz költem je Nyuga Napkelet 1928 magy fordít Reu törté regén

1194

CÍ Hamb B

SZEMÉL Hamb B

SZÓ Hambu B í Clivad E S költe j Nyug Napkele 192 mag fordí Re tört regé