11942.htm

CÍMSZÓ: Hamechaker

SZÓCIKK: Hamechaker. Németnyelvű folyóirat, mely a zsidó teológia és történelem kérdéseivel foglalkozott. Megindult 1878. Budapesten. Szerkesztője Stern (Szterényi) Albert (l. o.) újpesti rabbi volt. A lap 1881-ig jelent meg, fennállásának utolsó évében Die Zeit címen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1942. címszó a lexikon => 343. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11942.htm

CÍMSZÓ: Hamechaker

SZÓCIKK: Hamechaker. Németnyelvű folyóirat, mely a zsidó teológia és történelem kérdéseivel foglalkozott. Megindult 1878. Budapesten. Szerkesztője Stern Szterényi Albert l. o. újpesti rabbi volt. A lap 1881-ig jelent meg, fennállásának utolsó évében Die Zeit címen.

11942.ht

CÍMSZÓ Hamechake

SZÓCIKK Hamechaker Németnyelv folyóirat mel zsid teológi é történele kérdéseive foglalkozott Megindul 1878 Budapesten Szerkesztőj Ster Szterény Alber l o újpest rabb volt la 1881-i jelen meg fennállásána utols évébe Di Zei címen

11942.h

CÍMSZ Hamechak

SZÓCIK Hamechake Németnyel folyóira me zsi teológ történel kérdéseiv foglalkozot Megindu 187 Budapeste Szerkesztő Ste Szterén Albe újpes rab vol l 1881- jele me fennállásán utol évéb D Ze címe

11942.

CÍMS Hamecha

SZÓCI Hamechak Németnye folyóir m zs teoló történe kérdései foglalkozo Megind 18 Budapest Szerkeszt St Szteré Alb újpe ra vo 1881 jel m fennállásá uto évé Z cím

11942

CÍM Hamech

SZÓC Hamecha Németny folyói z teol történ kérdése foglalkoz Megin 1 Budapes Szerkesz S Szter Al újp r v 188 je fennállás ut év cí

1194

CÍ Hamec

SZÓ Hamech Németn folyó teo törté kérdés foglalko Megi Budape Szerkes Szte A új 18 j fennállá u é c