11946.htm

CÍMSZÓ: Hamvai

SZEMÉLYNÉV: Hamvai Lajos

SZÓCIKK: Hamvai Lajos, ügyvéd, szül. Nagyhalászon, 1862. Iskolai tanulmányait Nagykállón, felső iskolai tanulmányait a kassai jogakadémián végezte, mint ügyvéd. Huszton telepedett le, ahol jelentékeny szerepet játszott a városi és vármegyei közéletben. Éveken át szerkesztette a Nagyág c. lapot. Az Egán-féle verchovinai missziónak zsidóellenes célzatával szemben síkra szállt a zsidóság ellen felhozott vádakkal szemben.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1946. címszó a lexikon => 343. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11946.htm

CÍMSZÓ: Hamvai

SZEMÉLYNÉV: Hamvai Lajos

SZÓCIKK: Hamvai Lajos, ügyvéd, szül. Nagyhalászon, 1862. Iskolai tanulmányait Nagykállón, felső iskolai tanulmányait a kassai jogakadémián végezte, mint ügyvéd. Huszton telepedett le, ahol jelentékeny szerepet játszott a városi és vármegyei közéletben. Éveken át szerkesztette a Nagyág c. lapot. Az Egán-féle verchovinai missziónak zsidóellenes célzatával szemben síkra szállt a zsidóság ellen felhozott vádakkal szemben.

11946.ht

CÍMSZÓ Hamva

SZEMÉLYNÉV Hamva Lajo

SZÓCIKK Hamva Lajos ügyvéd szül Nagyhalászon 1862 Iskola tanulmányai Nagykállón fels iskola tanulmányai kassa jogakadémiá végezte min ügyvéd Huszto telepedet le aho jelentéken szerepe játszot város é vármegye közéletben Éveke á szerkesztett Nagyá c lapot A Egán-fél verchovina misszióna zsidóellene célzatáva szembe síkr száll zsidósá elle felhozot vádakka szemben

11946.h

CÍMSZ Hamv

SZEMÉLYNÉ Hamv Laj

SZÓCIK Hamv Lajo ügyvé szü Nagyhalászo 186 Iskol tanulmánya Nagykálló fel iskol tanulmánya kass jogakadémi végezt mi ügyvé Huszt telepede l ah jelentéke szerep játszo váro vármegy közéletbe Évek szerkesztet Nagy lapo Egán-fé verchovin misszión zsidóellen célzatáv szemb sík szál zsidós ell felhozo vádakk szembe

11946.

CÍMS Ham

SZEMÉLYN Ham La

SZÓCI Ham Laj ügyv sz Nagyhalász 18 Isko tanulmány Nagykáll fe isko tanulmány kas jogakadém végez m ügyv Husz teleped a jelenték szere játsz vár vármeg közéletb Éve szerkeszte Nag lap Egán-f verchovi misszió zsidóelle célzatá szem sí szá zsidó el felhoz vádak szemb

11946

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha L

SZÓC Ha La ügy s Nagyhalás 1 Isk tanulmán Nagykál f isk tanulmán ka jogakadé vége ügy Hus telepe jelenté szer játs vá várme közélet Év szerkeszt Na la Egán- verchov misszi zsidóell célzat sze s sz zsid e felho váda szem

1194

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ H L üg Nagyhalá Is tanulmá Nagyká is tanulmá k jogakad vég üg Hu telep jelent sze ját v várm közéle É szerkesz N l Egán vercho missz zsidóel célza sz s zsi felh vád sze