11947.htm

CÍMSZÓ: Hanák

SZEMÉLYNÉV: Hanák Árpád

SZÓCIKK: Hanák Árpád, zenepedagógus, szül. Budapesten 1889 jan. 29. A zeneművészeti főiskola elvégzése után tanári képesítést szerzett s tíz éven át működött Pécsett, mint a városi zeneiskola tanára. Számos zongorakoncertet adott Budapesten, Berlinben, Dániában és Franciaországban. Jelenleg a Fodor-zeneiskola tanára s elméletileg is jelentékeny zenepedagógiai működést fejt ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1947. címszó a lexikon => 343. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11947.htm

CÍMSZÓ: Hanák

SZEMÉLYNÉV: Hanák Árpád

SZÓCIKK: Hanák Árpád, zenepedagógus, szül. Budapesten 1889 jan. 29. A zeneművészeti főiskola elvégzése után tanári képesítést szerzett s tíz éven át működött Pécsett, mint a városi zeneiskola tanára. Számos zongorakoncertet adott Budapesten, Berlinben, Dániában és Franciaországban. Jelenleg a Fodor-zeneiskola tanára s elméletileg is jelentékeny zenepedagógiai működést fejt ki.

11947.ht

CÍMSZÓ Haná

SZEMÉLYNÉV Haná Árpá

SZÓCIKK Haná Árpád zenepedagógus szül Budapeste 188 jan 29 zeneművészet főiskol elvégzés utá tanár képesítés szerzet tí éve á működöt Pécsett min város zeneiskol tanára Számo zongorakoncerte adot Budapesten Berlinben Dániába é Franciaországban Jelenle Fodor-zeneiskol tanár elméletile i jelentéken zenepedagógia működés fej ki

11947.h

CÍMSZ Han

SZEMÉLYNÉ Han Árp

SZÓCIK Han Árpá zenepedagógu szü Budapest 18 ja 2 zeneművésze főisko elvégzé ut taná képesíté szerze t év működö Pécset mi váro zeneisko tanár Szám zongorakoncert ado Budapeste Berlinbe Dániáb Franciaországba Jelenl Fodor-zeneisko taná elméletil jelentéke zenepedagógi működé fe k

11947.

CÍMS Ha

SZEMÉLYN Ha Ár

SZÓCI Ha Árp zenepedagóg sz Budapes 1 j zeneművész főisk elvégz u tan képesít szerz é működ Pécse m vár zeneisk taná Szá zongorakoncer ad Budapest Berlinb Dániá Franciaországb Jelen Fodor-zeneisk tan elméleti jelenték zenepedagóg működ f

11947

CÍM H

SZEMÉLY H Á

SZÓC H Ár zenepedagó s Budape zeneművés főis elvég ta képesí szer műkö Pécs vá zeneis tan Sz zongorakonce a Budapes Berlin Dáni Franciaország Jele Fodor-zeneis ta elmélet jelenté zenepedagó műkö

1194SZEMÉL

SZÓ Á zenepedag Budap zeneművé fői elvé t képes sze műk Péc v zenei ta S zongorakonc Budape Berli Dán Franciaorszá Jel Fodor-zenei t elméle jelent zenepedag műk