11948.htm

CÍMSZÓ: Handel

SZEMÉLYNÉV: Handel Elemér

SZÓCIKK: Handel Elemér, festő, szül. Újpesten 1881., megh. Budapesten 1911. Élőbb a mintarajziskolában Budapesten, azután Münchenben Hollósynál, egy ideig Firenzében és nyaranta Nagybányán tanult. Jobbára figurális plain-air képeket festett. Utóbbi éveiben könyvdíszítésekkel, könyvcímlapokkal és plakátokkal foglalkozott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1948. címszó a lexikon => 343. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11948.htm

CÍMSZÓ: Handel

SZEMÉLYNÉV: Handel Elemér

SZÓCIKK: Handel Elemér, festő, szül. Újpesten 1881., megh. Budapesten 1911. Élőbb a mintarajziskolában Budapesten, azután Münchenben Hollósynál, egy ideig Firenzében és nyaranta Nagybányán tanult. Jobbára figurális plain-air képeket festett. Utóbbi éveiben könyvdíszítésekkel, könyvcímlapokkal és plakátokkal foglalkozott.

11948.ht

CÍMSZÓ Hande

SZEMÉLYNÉV Hande Elemé

SZÓCIKK Hande Elemér festő szül Újpeste 1881. megh Budapeste 1911 Élőb mintarajziskolába Budapesten azutá Münchenbe Hollósynál eg idei Firenzébe é nyarant Nagybányá tanult Jobbár figuráli plain-ai képeke festett Utóbb éveibe könyvdíszítésekkel könyvcímlapokka é plakátokka foglalkozott

11948.h

CÍMSZ Hand

SZEMÉLYNÉ Hand Elem

SZÓCIK Hand Elemé fest szü Újpest 1881 meg Budapest 191 Élő mintarajziskoláb Budapeste azut Münchenb Hollósyná e ide Firenzéb nyaran Nagybány tanul Jobbá figurál plain-a képek festet Utób éveib könyvdíszítésekke könyvcímlapokk plakátokk foglalkozot

11948.

CÍMS Han

SZEMÉLYN Han Ele

SZÓCI Han Elem fes sz Újpes 188 me Budapes 19 Él mintarajziskolá Budapest azu München Hollósyn id Firenzé nyara Nagybán tanu Jobb figurá plain- képe feste Utó évei könyvdíszítésekk könyvcímlapok plakátok foglalkozo

11948

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha El

SZÓC Ha Ele fe s Újpe 18 m Budape 1 É mintarajziskol Budapes az Münche Hollósy i Firenz nyar Nagybá tan Job figur plain kép fest Ut éve könyvdíszítések könyvcímlapo plakáto foglalkoz

1194

CÍ H

SZEMÉL H E

SZÓ H El f Újp 1 Budap mintarajzisko Budape a Münch Hollós Firen nya Nagyb ta Jo figu plai ké fes U év könyvdíszítése könyvcímlap plakát foglalko