11952.htm

CÍMSZÓ: Hapaxlegomena

SZÓCIKK: Hapaxlegomena (g). Egyszer olvasott. Olyan szó, amely valamely nép irodalmában csak egyszer fordul elő. A biblikus irodalomban több tucat H.-t találtak. Ilyen szó a gólem is, (embrió, a mai értelemben : agyagember) amely csak a Zsoltárokban fordul elő (139. 16). Éppen azért, mert ritkán élt velük az irodalom, a H.-k jelentése és értelme rendszerint bizonytalan és csak a szövegbeli összefüggésből hámozható ki az értelmük.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1952. címszó a lexikon => 344. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11952.htm

CÍMSZÓ: Hapaxlegomena

SZÓCIKK: Hapaxlegomena g . Egyszer olvasott. Olyan szó, amely valamely nép irodalmában csak egyszer fordul elő. A biblikus irodalomban több tucat H.-t találtak. Ilyen szó a gólem is, embrió, a mai értelemben : agyagember amely csak a Zsoltárokban fordul elő 139. 16 . Éppen azért, mert ritkán élt velük az irodalom, a H.-k jelentése és értelme rendszerint bizonytalan és csak a szövegbeli összefüggésből hámozható ki az értelmük.

11952.ht

CÍMSZÓ Hapaxlegomen

SZÓCIKK Hapaxlegomen Egysze olvasott Olya szó amel valamel né irodalmába csa egysze fordu elő bibliku irodalomba töb tuca H.- találtak Ilye sz góle is embrió ma értelembe agyagembe amel csa Zsoltárokba fordu el 139 1 Éppe azért mer ritká él velü a irodalom H.- jelentés é értelm rendszerin bizonytala é csa szövegbel összefüggésbő hámozhat k a értelmük

11952.h

CÍMSZ Hapaxlegome

SZÓCIK Hapaxlegome Egysz olvasot Oly sz ame valame n irodalmáb cs egysz ford el biblik irodalomb tö tuc H. találta Ily s gól i embri m értelemb agyagemb ame cs Zsoltárokb ford e 13 Épp azér me ritk é vel irodalo H. jelenté értel rendszeri bizonytal cs szövegbe összefüggésb hámozha értelmü

11952.

CÍMS Hapaxlegom

SZÓCI Hapaxlegom Egys olvaso Ol s am valam irodalmá c egys for e bibli irodalom t tu H talált Il gó embr értelem agyagem am c Zsoltárok for 1 Ép azé m rit ve irodal H jelent érte rendszer bizonyta c szövegb összefüggés hámozh értelm

11952

CÍM Hapaxlego

SZÓC Hapaxlego Egy olvas O a vala irodalm egy fo bibl irodalo t talál I g emb értele agyage a Zsoltáro fo É az ri v iroda jelen ért rendsze bizonyt szöveg összefüggé hámoz értel

1195

CÍ Hapaxleg

SZÓ Hapaxleg Eg olva val irodal eg f bib irodal talá em értel agyag Zsoltár f a r irod jele ér rendsz bizony szöve összefügg hámo érte