11955.htm

CÍMSZÓ: Harkányi

SZEMÉLYNÉV: Harkányi Ede

SZÓCIKK: " H. Ede, társadalomtudományi író, szül.Nagykanizsán 1879., megh. Budapesten,1909. A budapesti, majd lipcsei egyetemeken tanult, ahol doktori és ügyvédi oklevelet szerzett.Ő alapította Pikler Gyulával (l. o.) és Somló Bódoggal (1. o.) a Társadalomtudományi Társaságot. H. a demokratikus eszmék előharcosa volt, anélkül azonban, hogy valamely pártirányhoz kötötte volna le magát. Három fő munkája : A holnap férfiai; A holnap assszonyai és Babonák ellen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1955. címszó a lexikon => 344. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11955.htm

CÍMSZÓ: Harkányi

SZEMÉLYNÉV: Harkányi Ede

SZÓCIKK: H. Ede, társadalomtudományi író, szül.Nagykanizsán 1879., megh. Budapesten,1909. A budapesti, majd lipcsei egyetemeken tanult, ahol doktori és ügyvédi oklevelet szerzett.Ő alapította Pikler Gyulával l. o. és Somló Bódoggal 1. o. a Társadalomtudományi Társaságot. H. a demokratikus eszmék előharcosa volt, anélkül azonban, hogy valamely pártirányhoz kötötte volna le magát. Három fő munkája : A holnap férfiai; A holnap assszonyai és Babonák ellen.

11955.ht

CÍMSZÓ Harkány

SZEMÉLYNÉV Harkány Ed

SZÓCIKK H Ede társadalomtudomány író szül.Nagykanizsá 1879. megh Budapesten,1909 budapesti maj lipcse egyetemeke tanult aho doktor é ügyvéd oklevele szerzett. alapított Pikle Gyuláva l o é Soml Bódogga 1 o Társadalomtudomány Társaságot H demokratiku eszmé előharcos volt anélkü azonban hog valamel pártirányho kötött voln l magát Háro f munkáj holna férfiai holna assszonya é Baboná ellen

11955.h

CÍMSZ Harkán

SZEMÉLYNÉ Harkán E

SZÓCIK Ed társadalomtudomán ír szül.Nagykanizs 1879 meg Budapesten,190 budapest ma lipcs egyetemek tanul ah dokto ügyvé oklevel szerzett alapítot Pikl Gyuláv Som Bódogg Társadalomtudomán Társaságo demokratik eszm előharco vol anélk azonba ho valame pártirányh kötöt vol magá Hár munká holn férfia holn assszony Babon elle

11955.

CÍMS Harká

SZEMÉLYN Harká

SZÓCI E társadalomtudomá í szül.Nagykaniz 187 me Budapesten,19 budapes m lipc egyeteme tanu a dokt ügyv okleve szerzet alapíto Pik Gyulá So Bódog Társadalomtudomá Társaság demokrati esz előharc vo anél azonb h valam pártirány kötö vo mag Há munk hol férfi hol assszon Babo ell

11955

CÍM Hark

SZEMÉLY Hark

SZÓC társadalomtudom szül.Nagykani 18 m Budapesten,1 budape lip egyetem tan dok ügy oklev szerze alapít Pi Gyul S Bódo Társadalomtudom Társasá demokrat es előhar v ané azon vala pártirán köt v ma H mun ho férf ho assszo Bab el

1195

CÍ Har

SZEMÉL Har

SZÓ társadalomtudo szül.Nagykan 1 Budapesten, budap li egyete ta do üg okle szerz alapí P Gyu Bód Társadalomtudo Társas demokra e előha an azo val pártirá kö m mu h fér h asssz Ba e